Obec Česká Kubice

Oznámení a program jednání zastupitelstva 2017

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 7. 8. 2017

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

 

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Obec Česká Kubice - místnost obecního úřadu, Česká Kubice čp. 82.

Doba konání: 7. srpna2017 od 18:00 hod.

 

Navržený program:

1. Zahájení, schválení programu, určení ověřovatelů zápisu

2. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení

3. Žádost o přidělení hrobového místa

4. Žádost o koupi obecního pozemku

5. Žádost o finanční příspěvky

6. Oznámení, sdělení, různé

7. Stavební záležitosti

  • Žádost o vyjádření k doplňku PD na akci Novostavba komerčního objektu s bytem správce
  • CHVaK – vyjádření k PD Obchodní centrum Folmava – Dopravní a technická infrastruktura
  • Žádost o posouzení projektové dokumentace – Restaurace a polyfunkční dům Rota Folmava

8. Diskuze, závěr

Upozornění občanům:

Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná.

V obci Česká Kubice, dne 28. 7. 2017