Obec Česká Kubice

Oznámení a program jednání zastupitelstva 2017

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 9. 1. 2017

 

České Kubici 2. 1. 2017

 

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

 

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Obec Česká Kubice - místnost obecního úřadu, Česká Kubice čp. 82.

Doba konání: 9. ledna 2017 od 18:00 hod.

 

Navržený program:

1. Zahájení, schválení programu, určení ověřovatelů zápisu

2. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení

3. Kupní smlouva na pozemek 540/5 v k. ú. Horní Folmava s Ing. Lichtnegerem

4. Smlouva na servis dýchacích přístrojů s HZS PK

5. Žádosti o prodej pozemků

6. Zápis z dílčího přezkoumání hospdaření

7. Dodatek ke smlouvě o provozování restaurace

8. Stanovení nových odměn zastupitelů

9. Žádosti o poskytování finančích příspěvků

10. Stavební záležitostí

11. Poděkování za poskytnuté finanční příspěvky a jejich vyúčtování

12. Různé, sdělení, informace

13. Diskuze, závěr

 

Upozornění občanům:

Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná.

V obci Česká Kubice, dne 2. 1. 2017