Obec Česká Kubice

Usnesení ze zasedání OZ 2014

Usnesení č. 19 ze dne 4. 11. 2014

Usnesení č. 19/2014 z ustavující schůze zastupitelstva obce Česká Kubice konaná dne 4. 11. 2014 od 18:00hod

 

  1. Zastupitelstvo obce Česká Kubice určilo ověřovatele zápisu pana Martina Šindeláře a Stanislava Pražáka.
  2. Zastupitelstvo obce Česká Kubice odsouhlasilo, že pro výkon starosty a místostarosty bude člen zastupitelstva dlouhodobě neuvolněn.
  3. Zastupitelstvo obce Česká Kubice zvolilo do funkce starosty obce Ing. Vladimíra Korandu.
  4. Zastupitelstvo obce Česká Kubice odsouhlasilo, že bude pouze jeden místostarosta. Zastupitelstvo obce zvolilo do funkce místostarostky M. Gibfriedovou.
  5. Zastupitelstvo obce Česká Kubice zvolilo M. Šindeláře jako předsedu finančního výboru, jako předseda stavebního výboru byl zvolen J. Slavík a předseda kontrolního výboru byl zvolen R. Gerberg.

 

 

 

Zapisovatelka: Bc. J. Baarová, DiS                                       Ověřili: M. Šindelář a S. Pražák

 

 

 

                                                                 Ing. Vladimír Koranda

                                                                         starosta obce