Obec Česká Kubice

Usnesení ze zasedání OZ 2015

Usnesení č. 1 ze dne 12. 1. 2015

Usnesení č. 1/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 12. 1. 2015 od 18:00hod

 

  1. OZ odsouhlasilo žádost SDH Česká Kubice ve výši 10.000,- Kč na nákup tomboly na Kozí bál, který se koná dne 6. 2. 2015 od 20:00hod v hotelu Bohmann na Babyloně. Dále OZ odsouhlasilo žádost SDH Česká Kubice na vypůjčení osobního automobilu Volkswagen Transporter na převoz tomboly. OZ schválilo finanční výpomoc pro Ivana Kocana na provozní náklady restaurace Kocanda ve výši 2.500,- Kč na úhradu elektrické energie a 500,- Kč na úhradu vody, částka bude jako dosud poskytována čtvrtletně ve výši 9.000,- Kč, (3.000,- Kč měsíčně).
  2. OZ souhlasí s proplacením zádržného firmě Swietelsky stavební s.r.o. v ceně 152.112,13,- Kč včetně DPH – Chodník při silnici III/0268 v obci Folmava. 1 člen zastupitelstva se zdržel hlasování a nikdo nehlasoval proti.
  3. OZ bere na vědomí žádost pana Matouše Kůsta o prodloužení vodovodního řadu kanalizace na pozemek 1214/6 k možnému dalšímu připojení pozemků 1214/32, 1214/33, 1214/34 a 1214/35 z důvodu rodinné výstavby. Dále OZ bere na vědomí žádost o změnu územního plánu na pozemku 1214/37 pro budoucí výstavbu dvou rodinných domů. Bude probráno na dalším OZ.
  4. OZ odsouhlasilo prodej pozemku v k. ú. Dolní Folmava p.č . 857 o celkové výměře 878m2 za cenu 150,- Kč/m2. Bude připravena smlouva.
  5. OZ odsouhlasilo nabídkový rozpočet firmy Ing. Oldřicha Kovaříka na opravu bytu v čp. v obci Česká Kubice za cenu 54.847,- Kč včetně DPH. Ing. Oldřich Kovařík zajistí i izolaci základů.
  6. OZ odsouhlasilo paní Hiršlové a panu Dvořákovi z čp. 29 na České Kubici, že po dobu trvání plísně v nájemním bytě, nebude hrazen nájem. J. Slavík po dohodě se zastupitelstvem zjistí možnost koupit vysoušeč do vlastnictví obce Česká Kubice.

 

 

 

Zapsala: Bc. J. Baarová, DiS                                                     Ověřili: M. Šindelář, S. Pražák

 

 

                                                        Monika Gibfriedová

                                                         místostarostka obce

 

 

Kontrolní výbor: