Obec Česká Kubice

Usnesení ze zasedání OZ 2015

Usnesení č. 12 ze dne 15. 6. 2015

Usnesení č. 12/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 15. 6. 2015 od 18:00hod

 

  1. OZ souhlasí s žádostí firmy STEMONT JS s. r.o., provést na pozemku 1055/2 v k. ú. Česká Kubice, výkopové práce z důvodu výstavby a připojení nové přípojkové skříně. Dále OZ souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvou o právu provést stavbu č. IV-12-0009971/1/VB na stavbu Česká Kubice, DO, 1055/2 – kNN.
  2. OZ odsouhlasilo proplacení kapely na Pouťovou zábavu ve výši 5.000,- Kč, která se konala v sobotu 13. 6. 2015 v restauraci Kocanda v obci Česká Kubice.
  3. OZ odsouhlasilo cenovou nabídku od společnosti Plyntop – 24 servis s.r.o., na nový kotel s boilerem za cenu 34.300,- Kč bez DPH pro pana Podhoru do č. p. 60 v České Kubici

 

Zapsala: Bc. J. Baarová, DiS                                                        Ověřili: S. Pražák, V. Duffek

 

                                                         Monika Gibfriedová

                                                            Místostarostka

 

 

 

 

Za kontrolní výbor: