Obec Česká Kubice

Usnesení ze zasedání OZ 2015

Usnesení č. 22 ze dne 2. 11. 2015

Usnesení č. 22/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 2. 11. 2015 od 18:00hod

 

  1. OZ schválilo finanční příspěvek ve výši 20.000,- Kč futsalovému družstvu pod vedením Jakuba Strejce. Dále OZ schválilo finanční příspěvek ve výši 4.000,- Kč pro SDH Spálenec na pořádání Halloweenského lampionového průvodu. OZ schválilo finanční příspěvek ve výši 350.000,- Kč pro Dětskou transplantační jednotku Praha Česká republika, Klinika dětské hematologie FN Motol.
  2. OZ schválilo bezplatné pořízení dvou kusů kontejnerů na vysloužilé elektrozařízení od společnosti Asekol Praha. Kontejnery budou umístěny v obci Česká Kubice a na Folmavě.
  3. OZ má záměr zakoupit nový popelářský vůz pro technické služby obce Česká Kubice, dále OZ schvaluje zadání výběrového řízení na pořízení nového vozu.
  4. OZ nesouhlasí s podanými námitkami p. Jungwirtha a nesouhlasí ani s takto navrhovanou vysokou opěrnou zdí, která má být hned na hranici našeho obecního pozemku pro významné narušení v katastru naší obce a i s ohledem na probíhající výstavbu RD na parc. č. 105 v k. ú. Horní Folmava v souladu s územním plánem Obce Česká Kubice.
  5. OZ souhlasí se zařazením žádosti Města Domažlice do územního plánu obce Česká Kubice. Jedná se o lokality bývalá vojenská rota Malinová Hora v k. ú. Dolní Folmava, bývalá vojenská rota Bystřice v k. ú. Dolní Folmava a lokalita vrcholu Čerchova v k. ú. Dolní Folmava.
  6. OZ odsouhlasilo úpravu komunikace v obci Folmava ve směru k p. Baumannovi v roce 2016.

 

 

Zapsala: Bc. Jana Baarová, DiS                                   Ověřili. M. Gibfriedová, R. Gerberg

 

 

                                                 Ing. Vladimír Koranda

                                                        Starosta obce

 

 

 

 

Za kontrolní výbor: