Obec Česká Kubice

Usnesení ze zasedání OZ 2015

Usnesení č. 23 ze dne 16. 11. 2015

Usnesení Zastupitelstva obce Česká Kubice č. 23/2015 ze dne 16. 11.  2015

 

 1. OZ rozhodlo všemi hlasy o zakoupení 10 ks stolů a 40 ks židlí do klubovny SDH Spálenec.
 2. OZ schválilo přechod jednotky SDH Folmava ze stupně zařazení JPOV na stupeň  JPO III, pro hlasovalo 8 zastupitelů, 1 se zdržel hlasování. Byl schválen požadavek SDH Folmava na zakoupení technických prostředků v roce 2016 za 116 650,- Kč bez   DPH, pro hlasovalo 7 zastupitelů, 2 se zdrželi hlasování.
 3. OZ jednomyslně schválilo podpis smlouvy o připojení budovy technických služeb do distribuční sítě ČEZ.
 4.  OZ schválilo záměr směny a prodeje pozemků na Folmavě u bývalé roty a se zaměřením pozemků souhlasí. Po zaměření budou konkrétní pozemky projednány.
 5. OZ jednomyslně odsouhlasilo podpis smlouvy s K. Abrahámem na administraci výběrového řízení na „ Vodovod a jímání Č. Kubice – Folmava“ za 5 000,- Kč bez DPH. Starosta jmenuje do komise pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu M. Šindeláře, S. Pražáka a J. Duffkovou, náhradníka J. Slavíka. Do komise na „ Manažer zadávacího řízení“ jsou jmenováni M. Šindelář, S. Pražák, J. Duffková, náhradník J. Slavík. Obě výběrová řízení proběhnou 23.11.2015 od 17.00 hodin.
 6. OZ rozhodlo o vydání rozhodnutí k pokácení stromu na pozemku č. 83/1 v k.ú. Horní Folmava manželům Duffkovým. 
 7. OZ jednomyslně odsouhlasilo poskytnutí příspěvku SZŠ Domažlice na maturitní ples ve výši 3000,- Kč, V. Šímovi na pořádání memoriálu Jana Brusky Pavla ve výši 3000,- Kč, ZDVOP Robinson v Klenčí pod Čerchovem 5000,- Kč na zakoupení vysavačů, 25000,- Kč na zakoupení lůžkovin pro děti, 10000,- Kč příspěvek na hory v době jarních prázdnin a 4000,-Kč na zakoupení lyžařských bot pro děti.
 8. OZ rozhodlo o vyvěšení hřbitovního řádu v sousedních příhraničních obcích SRN pro majitele hrobů na hřbitově na Folmavě, a zveřejnění na stránkách obce a v tisku.
 9. OZ souhlasí s podpisem smluv na připojení odběrných míst RD Folmava s ČEZ Distribuce.
 10. OZ jednomyslně schválilo položkový rozpočet na rekonstrukci VDV Folmava – 2. etapa ve výši 987 459,- Kč
 11. OZ rozhodlo o podpisu smlouvy s Asekolem na bezplatné umístění 2 kontejnerů na elektroodpad.
 12. OZ odsouhlasilo dodávku a montáž audio-video telefonu do ZŠ a MŠ Česká Kubice za cenu 33.080,- Kč, pro hlasovalo 8 zastupitelů, 1 se zdržel hlasování.
 13. OZ schválilo nákup 2 ks rozmetadla na sůl na chodníky pro technické služby za cenu 1 ks 2490,- Kč.
 14. V době konání nohejbalového turnaje dne 27.12.2015 od 9.00 hodin bude sportovní hala zdarma

 

 

 

Zapsala: O. Navrátilová                                    ověřili: M. Šindelář, S. Pražák

 

 

                                               Ing. Vladimír Koranda

                                                     Starosta obce