Obec Česká Kubice

Usnesení ze zasedání OZ 2015

Usnesení č. 6 ze dne 23. 3. 2015

Usnesení Zastupitelstva obce Česká Kubice č. 6/2015 ze dne 23. 3. 2015

 

 1. Smlouva o smlouvě budoucí kupní mezi obcí Česká Kubice a společností Folmava Resorts s.r.o., týkající se pozemků parc. č. st. 86, č. st. 87, č. st. 88, č. st. 89, č. st. 90, č. st. 91, č. st. 92, č. st. 93, č. st. 94, č. st. 95, č. st. 105, č. st. 115, č. 392/4, č. 392/6, č, 392/7, č, 392/8, 392/17, č. 573, všechny v k.ú. Horní Folmava, byla jednomyslně schválena.
 2. Zastupitelé schválili všemi hlasy návrh smlouvy s Projekční a architektonickou kanceláří Josefa Černého, Klatovy na vypracování PD na zázemí fotbalového hřiště v České Kubici za cenu 124 970,- Kč.
 3. OZ jednomyslně schválilo vypracování PD p. Antonínem Beckem na garáž a sklad zahradní techniky pro SDH Spálenec v k.ú. Nový Spálenec p.č. 59 a 78/1 a proplacením faktury za zpracování ve výši 49 610,- Kč.
 4.  OZ souhlasí s proplacením faktury Ing. O. Kovaříkovi v ceně 49 128,- Kč za  opravu bytu v Luise.
 5. Zastupitelé souhlasí se stavbou parkoviště na pozemku obce p.č. 540/17 v k.ú. Horní Folmava společností T. G. a. s. Plzeň.
 6. Jednomyslně byla schválena smlouva o dílo s K. Abrhámem  – AB engineering na  dozor na stavbě Č. Kubice – výstavba chodníků při II/190 za cenu 88.000,- bez DPH.   
 7. OZ rozhodlo o prodloužení veřejného vodovodu a kanalizace z důvodu vzniku nových stavebních parcel č. 1214/32, 1214/33, 1214/34 a 1214/35  v k.ú. Česká Kubice.
 8. OZ schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Nový Spálenec parc. č. 401/1 a v k.ú. Starý Spálenec parc. č. 530 do vlastnictví Plzeňského kraje , k hospodaření se svěřeným majetkem Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje.
 9. OZ odsouhlasilo PD na novostavbu rodinného domu na pozemku 1214/35 v k.ú. Česká Kubice p. Matouše Kůsta.
 10. OZ rozhodlo o vyplácení transferu vodného ve výši 10,- Kč za 1 m3 vody za rok 2014 dle podmínek stanovených  usnesením OZ č. 21/2012 ze dne 20.12.2012.Na dalším OZ bude schválena konkrétní celková částka.
 11. OZ rozhodlo o poskytnutí příspěvku ve výši 5 000 ,- Kč na turnaj starších žáků HC Domažlice, poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5000,- Kč na proplacení kapely na Velikonoční zábavu  dne 5. 4. 2014 v místní restauraci.
 12. OZ odsouhlasilo nákup zahradního nářadí a PMH pro SDH Spálenec
 13. V zahradě u ZŠ a MŠ Česká Kubice bude vybudováno zahradní posezení.

14. OZ rozhodlo, že pokud nebude posezení s harmonikáři pořádat obec, SDH nebo jiné

      složky, nebude hradit náklady na jeho pořádání.

 

 

Zapsala: O. Navrátilová                                                     ověřili: M. Gibfriedová, R. Gerberg

 

                                                     Ing. Vladimír Koranda

                                                          Starosta obce