Obec Česká Kubice

Usnesení ze zasedání OZ 2015

Usnesení č. 8 ze dne 20. 4. 2015

Usnesení č. 8/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 20. 4. 2015 od 18:00hod

 

 1. OZ rozhodlo o neuložení finančních prostředků na základě nabídky na zhodnocení volných finančních prostředků pro obec Česká Kubice od Komerční banky, která byla přednesena na minulém konání obecního zastupitelstva, tj. 7. 4. 2015.
 2. OZ souhlasí s objednáním 300 ks smaltovaných hrobních čísel za cenu cca. 25.000,-Kč a dále OZ souhlasí s objednáním dvojdílné vývěsní skříňky za cenu 10.500,- Kč.
 3. Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo žádost o bezúplatný převod nově vzniklé parcely 220/123 (vzniklé z původních parcel 220/4 a 220/83) v k. ú. Starý Spálenec.
 4. OZ souhlasí s vyvěšením záměru o prodeji části pozemku o velikosti cca. 78m2 oddělené z pozemkové parcely 814/1 v k. Dolní Folmava, a dále oznamuje vyvěsit záměr směnit pozemek pod cyklostezkou za pozemek 814/1 o velikosti 810m2 oddělený z pozemku 814/1 v k. ú. Dolní Folmava.
 5. OZ souhlasí s umístěním kontejneru na plechovky u kasina Royal v obci Folmava. Náklady na vyvážení si bude hradit kasino.
 6. OZ souhlasí s žádostí pana Bendy, ředitele Městských lesů Domažlice na vybudování posezení k cestě k rybníku v obci Česká Kubice. Obec Česká Kubice bude platit terénní úpravy a náklady na plošinu.
 7. OZ souhlasí s žádostí Stodské nemocnice na nákup porodních lůžek na oddělení porodnice ve výši 100.000,- Kč.
 8. OZ odsouhlasilo výpověď panu J. Kalnému z občerstvení na sportovní hale v obci Česká Kubice k 30. 6. 2015.
 9. OZ odsouhlasilo pro občany České Kubice, Spálenec a Folmava, kteří jsou trvale připoutáni na lůžko nebo s omezenou schopností pohybu, příspěvek na nájem polohovací postele.
 10. OZ odsouhlasilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s pí. H. Špačkovou, s pí. M. Poprockou a s p. K. Perzlem.
 11. OZ odsouhlasilo nechat vypracovat projektovou dokumentaci na zateplení nemovitosti čp. 88 v obci Česká Kubice.

 

 

 

Zapsala: Bc. J. Baarová, DiS                               ověřili: Mgr. M. Randová, M. Gibfriedová

 

 

 

                                               Ing. Vladimír Koranda

                                                         Starosta obce