Navigace

Obsah

Zpět

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 11. 12. 2017

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Obec Česká Kubice - místnost obecního úřadu, Česká Kubice čp. 82.

Doba konání: 11. prosince od 18:00 hod.

 

Program:

 

 1. Zahájení, schválení programu, určení ověřovatelů zápisu
 2. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení
 3. Ceny vodného a stočného na rok 2018 – zástupci CHVaK
 4. Cenová nabídka zpracování GDPR od firmy Galileo Corporation s.r.o.
 5. Zpět vzetí kupní smlouvy mezi obcí Česká Kubice a prodávající pozemkové parcely č. 84 k. ú. Nový Spálenec
 6. Žádost p. Krumla a p. Duffkové o dodatek ke kupní smlouvě na pozemek č. 5/119 v k.ú. Horní Folmava ze dne 19.1.2017
 7. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Česká Kubice za rok 2017 – Krajský úřad Plzeňského kraje
 8. Projednání možnosti koupě nemovitosti Česká Kubice čp. 32 – p. Vojáček
 9. Finanční příspěvky
 10. Stavební záležitosti
 11. Doplnění programu
 12. Různé, sdělení, informace                                                                                                          
 13. Připomínky a podněty zastupitelstva, závěr     

 

Vyvěšeno: 4.12.2017

Sejmuto:

Vyvěšeno: 4. 12. 2017

Datum sejmutí: 12. 12. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět