Navigace

Obsah

Zpět

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 18.9.2017

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Obec Česká Kubice - místnost obecního úřadu, Česká Kubice čp. 82.

Doba konání: 18. září 2017 od 18:00 hod.

 

Program:

 

 1. Zahájení, schválení programu, určení ověřovatelů zápisu
 2. Zpráva kontrolního výboru o plněné usnesení
 3. Obecně závazná vyhláška obce Česká Kubice č. 2/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 4. Obecně závazná vyhláška obce Česká Kubice č. 3/2017, o stanovení systému shromaďování, sběu, přepravy, třídění, využívání a dstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Česká Kubice a jejich částech.
 5. Obecně závazná vyhláška obce Česká Kubice č. 4/2017, kterou se stanoví šást společného školského obvodu základní školy
 6. Návrh Kupní smlouvy na výkup parcel obcí Česká Kubice (chodníky v obci Česká Kubice) – Roman Kůst, Božena Horáková
 7. Smlouva o realizaci stavby a o budoucích smlouvách – European Data Project s.r.o.
 8. Užívání pozemků v majetku obce Česká Kubice – Fomas s. r.o.
 9. Finanční příspěvky
 10. Stavební záležitosti  
 • územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Horní Folmava – zatrubnění části toku a výstavba MVN Česká Kubice, Horní Folmava, Thang Nguyen
 •  Souhlas s vybudováním části chodníku v obci Nový Spálenec – L. Jícha
 • Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení     
 • Rozhodnutí změna stavby před jejím dokončením, obchodní centrum Folmava, dopravní a technická infrastruktura – Folmava Resort s.r.o.     
 • CHVaK – kontrola odlučovačů tuků kanalizace Folmava  
 • Oznámení o zahájení územního řízení – Propojovací kanalizační stoka 3 – ČOV Česká Kubice
 • Územní rozhodnutí, rozhodnutí o umístění stavby Česká Kubice – obytná zóna Koptovna
 • Vyjádření k PD – novostavba RD – vodovodní a kanalizační přípojka, parc. č. 5/119 v k. ú. Horní Folmava                                                                                      

11. Různé, sdělení, informace

12. Diskuze, závěr

 

Vyvěšeno: 11.9.2017

Sejmuto:

 

Vyvěšeno: 11. 9. 2017

Datum sejmutí: 19. 9. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět