Navigace

Obsah

Zpět

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 16. 4. 2018

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Obec Česká Kubice - místnost obecního úřadu, Česká Kubice čp. 82.

Doba konání: 16. dubna 2018 od 18:00 hod.

 

Program:

 

  1. Zahájení, schválení programu, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
  2. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení
  3. Finanční příspěvky
  4. Žádost o přidělení bytu a odkoupení pozemku
  5. Stavební záležitosti
  6. Různé, sdělení, informace                                                                                                          
  7. Připomínky a podněty zastupitelstva, závěr     

 

Vyvěšeno: 9. 4. 2018

Sejmuto:

Vyvěšeno: 9. 4. 2018

Datum sejmutí: 25. 4. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět