Navigace

Obsah

Zpět

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 19. 3. 2018

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Obec Česká Kubice - místnost obecního úřadu, Česká Kubice čp. 82.

Doba konání: 19. března 2018 od 18:00 hod.

 

Program:

 

  1. Zahájení, schválení programu, určení ověřovatelů zápisu
  2. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení
  3. Žádost o zakoupení zásahové vozidla – SDH Česká Kubice
  4. Cenová nabídka na výměnu SPZ kamery na Folmavě
  5. Žádost o finanční příspěvky
  6. Přidělení bytu v čp. 29 („Kovárna“) na České Kubici
  7. Různé, sdělení, informace
  8. Stavební záležitosti
  9. Připomínky a podněty členů zastupitelstva

 

Vyvěšeno: 12. 3. 2018

Sejmuto:

Vyvěšeno: 12. 3. 2018

Datum sejmutí: 28. 3. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět