Navigace

Obsah

Zpět

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 19.2.2018

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Obec Česká Kubice - místnost obecního úřadu, Česká Kubice čp. 82.

Doba konání: 19. února 2018 od 18:00 hod.

 

Program:

 

 1. Zahájení, schválení programu, určení ověřovatelů zápisu
 2. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení
 3. Pachtovní smlouva – Obec Česká Kubice – společnost Fomas, s.r.o.
 4. Příloha č. 1 ke smlouvě o převodu odpadu do vlastnictví a o poskytování služeb oprávněné osoby v oblasti nakládání s odpady na území obce a místních částí – RUMPOLD-P s.r.o. – Obec Česká Kubice
 5. Darovací smlouva – Obec Česká Kubice – Plzeňský kraj, pozemek č. 220/3 v k.ú. Starý Spálenec
 6. Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci – MOL Folmava – rekonstrukce shopu čerpací stanice
 7. Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu řízení „Obchodní centrum, k.ú. Horní Folmava, komunikace a parkovací plochy
 8. Žádost o doplnění souhlasu na akci:“ Mycí centrum na p.p.č. 12/5 v k.ú. Horní Folmava“
 9. Finanční příspěvky
 10. Stavební záležitosti
 11. Různé, sdělení, informace                                                                                                          
 12. Připomínky a podněty zastupitelstva, závěr     

 

Vyvěšeno: 12.2.2018

Sejmuto:

Vyvěšeno: 12. 2. 2018

Datum sejmutí: 20. 2. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět