Obec Česká Kubice

Obecně závazné vyhlášky - platné

Obecně závazná vyhláška obce Česká Kubice č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromaž'dování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
doc00622020151228074734.pdf 1778.7 Kb