Obec Česká Kubice

Obecně závazné vyhlášky - neplatné

Obecně závazná vyhláška obce Česká Kubice č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromaž'dování, sběru, přepravy, třídění, využívání aodstraňování komunálních odpadů

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Obecně závazná vyhláška.pdf 1234.3 Kb