Obec Česká Kubice

Obecně závazné vyhlášky - platné

OZV č. 5-2012 obce Česká Kubice

Obecně závazná vyhláška obce Česká Kubice č. 5/2012,kterou se stanoví čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje, interaktivní, videoloterijní terminály a technická hrací zařízení povolovaná podle § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Obecně závazná vyhláška

obce Česká Kubice

č. 5/2012,

 

kterou se stanoví čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje, interaktivní, videoloterní terminály a technická hrací zařízení povolovaná podle § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Zastupitelstvo obce čeká kubice na svém zasedání dne 4. 10. 2012 usnesením č. 16/2012 usneslo vydat na základě § 10, písm. a), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

Čl. I

Úvodní ustanovení

 

  1. Činností,  jež by mohla narušit veřejný pořádek, je provozování loterie nebo jiné podobné hry pomocí technického zařízení, které bylo povoleno na základě zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“).
  2. Vyhláška stanovuje místa, na nichž mohou být provozovány výherní hrací přístroje definované v ustanovení § 2 písm. e) a § 17 odst. 1 zákona o loteriích, interaktivní videoloterní terminály definované v § 2 písm. l) lokální loterijní systémy podle § 2 písm. n), sázkové hry definované v ustanovení § 2 písm. i), turnaje nebo hotovostní sázkové hry provozované pomocí karet podle § 2 písm. m), a dále jiná technická herní zařízení, povolovaná podle § 50 odst. 3 zákona o loteriích (dále jen „výherní zařízení“).

 

Čl. II

Účel vyhlášky

Zajištění veřejného pořádku.

 

Čl. III

Určení času

Výherní zařízení mohou být provozována bez časového omezení

 

 

Čl. IV

Určení míst

Výherní zařízení lze provozovat pouze na místech určených tímto článkem:

  1. Horní Folmava č.p. 55, 345 32 Česká Kubice
  2. Horní Folmava č.p. 3, 345 32 Česká Kubice
  3. Horní Folmava č.p. 8, 345 32 Česká Kubice
  4. Horní Folmava č.p. 66, 345 32 Česká Kubice
  5. Česká Kubice č.p. 64, 345 32 Česká Kubice
  6. Dolní Folmava č.p. 9, 345 32 Česká Kubice
  7. Horní Folmava č.p. 59, 345 32 Česká Kubice
  8. Horní Folmava č.p. 11, 345 32 Česká Kubice

 

Čl. V

Zrušovací ustanovení

Ke dni účinnosti této vyhlášky se ruší vyhláška č. 1/2008 ze dne 11. 6. 2008, vyhláška č. 3/2008 ze dne 6. 1. 2009 a vyhláška č. 1/2011 ze dne 16. 2. 2011, kterými se stanoví čas a místa na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje, ve znění pozdějších změn.

 

 

Čl. VI

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

Ing. Vladimír Koranda

Starosta obce

 

 

  Stanislav Rap                                                                                       Kohel Tomáš

Místostarosta obce                                                                                Místostarosta obce

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 4.12.2012

Sejmuto z úřední desky dne: 20.12.2012

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
OZV č. 5-2012.pdf OZV č. 5-2012 obce Česká Kubice 925.8 Kb