Obec Česká Kubice

Úřední deska

Tvorba nového územního plánu Obce Česká Kubice

Obecní úřad Česká Kubice

 

 

 

Oznamuje možnost od 1. 7. 2015 do 31. 8. 2015 podávat podněty k tvorbě nového územního plánu obce Česká Kubice

 

písemně, nebo  v pracovní době v podatelně obecního úřadu