Navigace

Obsah

Obecní byty

 

Obec Česká Kubice vlastní několik bytových domů, které jsou uvedeny níže. Nájemné je sjednáváno s novými nájemníky na dobu určitou, která bude ukončena vždy k 30.4. kalendářního roku. Nájemní smlouva bude poté s nájemníkem prodloužena za předpokladu, že nájemník nebude mít vůči obci Česká Kubice žádný závazek. Výše nájmů v obecních bytech byla stanovena na základě Usnesení zastupitelstva obce Česká Kubice ze dne 12.12.2011. Žadatel o obecní byt je po zaslání písemné "Přihlášky o nájemní byt v majetku obce"  zařazen do seznamu žadatelů o obecní byt. Při uvolnění nájemního bytu, bude vybrán Zastupitelstvem obce Česká Kubice  ze seznamu vhodný žadatel o přidělení bytu, který bude poté vyzván, zda má zájem o nabízený uvolněný byt. Obcí Česká Kubice není veden pořadník žadatelů o byt a každý kdo si podal žádost o obecní byt si musí svoji žádost po  roce vždy obnovovat, jinak bude jeho žádost vyřazena ze seznamu žadatelů o obecní byt.

 

 Byty nad ZŠ a MŠ na České Kubici čp. 15 ("školní byty")

 

Obecní bytyObecní byty

 

V roce 2012 byla k místní základní škole přistavena nová mateřská školka, přičemž byla budova základní školy kompletně zateplena a uvnitř školy byla provedena i částečná rekonstrukce školních prostor a kuchyně. Celý dům je vytápěn tepelným čerpadlem země/voda, které čerpá energii z několika vrtů. V patře nad školou byl dříve byt o velikosti 5+1 (137 m2). 

Od června 2014 do září 2014 proběhla rekonstrukce celého patra nad školou, kdy přestavbou prostor vznikly 2 nové bytové jednotky. Rekonstrukci zde prováděla firma Ing. Oldřich Kovařík - LUKANUS Stav. 

Jelikož se jedná o školní byty, bude nájem vždy na dobu určitou nebo bude muset být uvolněn v případě zájmu pedagogického pracovníka, který bude v této škole mít zájem pracovat.

Nájemník dále obci platí pravidelné zálohy za spotřebovanou vodu. Připojení elektřiny si každý nájemník zařizuje sám. Dům byl rekonstruován z vlastních prostředků obce Česká Kubice.

 

Dům je v současné době plně obsazen.