Navigace

Obsah

Obecní byty

 

Obec Česká Kubice vlastní několik bytových domů, které jsou uvedeny níže. Nájemné je sjednáváno s novými nájemníky na dobu určitou, která bude ukončena vždy k 30.4. kalendářního roku. Nájemní smlouva bude poté s nájemníkem prodloužena za předpokladu, že nájemník nebude mít vůči obci Česká Kubice žádný závazek. Výše nájmů v obecních bytech byla stanovena na základě Usnesení zastupitelstva obce Česká Kubice ze dne 12.12.2011. Žadatel o obecní byt je po zaslání písemné "Přihlášky o nájemní byt v majetku obce"  zařazen do seznamu žadatelů o obecní byt. Při uvolnění nájemního bytu, bude vybrán Zastupitelstvem obce Česká Kubice  ze seznamu vhodný žadatel o přidělení bytu, který bude poté vyzván, zda má zájem o nabízený uvolněný byt. Obcí Česká Kubice není veden pořadník žadatelů o byt a každý kdo si podal žádost o obecní byt si musí svoji žádost po  roce vždy obnovovat, jinak bude jeho žádost vyřazena ze seznamu žadatelů o obecní byt.

 

Bytový dům na České Kubici čp. 88

 

Obecní byty

 

Jedná se o dům, ve kterém je 6 bytových jednotek. Dům dříve prošel rekonstrukcí střechy (výměna střešní krytiny), výměna starých oken v bytech za nová plastová okna a rekonstrukcí vnitřních prostor bytů, včetně nové elektroinstalace a vybavení bytů. V roce 2012 byla provedena výměna starých oken ve sklepení za nová plastová a  provedeno vnitřní zateplení stropu sklepa nad kterým jsou přízemní byty. V dubnu 2013 byla provedena rekonstrukce el. rozvodů společných prostor a sklepů. Všechny byty jsou o velikosti 2+1 (50,2 m2). Ke každému bytu náleží dvě sklepní kóje. Jednotlivé byty jsou vytápěny el. přímotopy nebo krbovými kamny. K tomuto domu patří oplocená zahrada. Nájemné v tomto domě činí 40,- Kč za m2 obytné plochy a sníženou cenu za m2 plochy mimo byt sloužící k uskladnění věcí. Nájemník dále obci platí pravidelné zálohy za spotřebovanou vodu a elektřinu u společných prostor. Připojení elektřiny si každý nájemník zařizuje sám. Dům byl do současné doby rekonstruován z vlastních prostředků obce Česká Kubice.

 

Dům je v současné době plně obsazen.