Navigace

Obsah

Jaké poplatky a za co se v naší obci platí

 

Součástí této sekce jsou jednotlivé záložky dělené dle druhu poplatku. V textech jsou i odkazy na právní předpisy, které řeší výši poplatků a oblast. Např. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů řeší vyhláška č. 6/2012, umístěná v jiném menu v sekci obecně závazné vyhlášky. Nevykládejte si prosím pojem poplatek striktně – snahou je do jednoho odkazu zahrnout veškeré platby, s kterými se ve vztahu k obci můžete setkat. 

Jaké poplatky a za co se v našem městě platí

 

Nebudou-li poplatky uhrazeny včas a v plné výši, vystavuje se poplatník případnému vymáhání dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.