Navigace

Obsah

Jaké poplatky a za co se v naší obci platí

 

Součástí této sekce jsou jednotlivé záložky dělené dle druhu poplatku. 

Jaké poplatky a za co se v našem městě platí

 

Nebudou-li poplatky uhrazeny včas a v plné výši, vystavuje se poplatník případnému vymáhání dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.