Menu
Obec Česká Kubice
Česká Kubice

Usnesení č. 10 ze dne 18. 5. 2015

Číslo jednací:

Usnesení č. 10/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 18. 5. 2015 od 18:00hod

 1. OZ odsouhlasilo finanční příspěvek pro Domažlickou nemocnici a.s., ve výši 195.000,- Kč na nákup EKG pro interní oddělení.
 2. OZ souhlasí se zakoupením kopírky TA 2500ci od společnosti Triumph Adler ve výši 56.000,- Kč bez DPH i s programem OCR ve výši cca 6.000,- Kč bez DPH.
 3. OZ souhlasí s bodem 1- Obsluha zastávky Česká Kubice, Folmava, celnice a Folmava: zůstane zachován současný stav obsluhy zastávky Folmava, celnice. Všechny spoje jedoucí do této zastávky budou zastavovat rovněž v zastávce Folmava. Pro spoje jedoucí do/z Spálence bude učiněna tarifní výjimka pro zajížďku do zastávky Folmava, celnice. Bude realizováno k termínu změn jízdních řádů k 14. 6. 2015 a bod 2 – Změna režimu zastavování v zastávce Česká Kubice, Folmava, háj., Česká Kubice, Spálenec, školka a Česká Kubice, Spálenec, chaty – OD 14. 6. 2015 bude zastávka Česká Kubice, Folmava, háj., obsluhována pouze ve směru Česká Kubice a to v režimu pro výstup. Ve směru do Domažlic bude zastávka průjezdná. Zastávka Česká Kubice, Spálenec, školka bude obsluhována pouze spojem č. 8 v režimu na znamení, zbylé spoje ji budou projíždět. Zastávka Česká Kubice, Spálenec, chaty bude dána do režimu „na znamení“. Bod 3 – změna trasování spojů 17, 21, 24, 20, 18 linky 403020 prověří J. Duffková dle jízdního řádu. Oz souhlasí s investicí na doplácení dopravní obslužnosti ve výši 16.000,- Kč ročně.
 4. OZ souhlasí se žádostí pana J. Hrdličky o vzetí si kmenu lípy, který leží před jeho nemovitostí čp. 90 v obci Česká Kubice.
 5. OZ odsouhlasilo Rozvahu, Výkaz zisků a ztrát a Přílohu k účetní závěrce organizace Základní školy a Mateřské školy Česká Kubice, okres Domažlice, příspěvková organizace za 1. čtvrtletí 2015.
 6. OZ souhlasí s prezentací obce Česká Kubice, která je umístěna na informačním turistickém portále www.cestujemepocr.cz.
 7. OZ souhlasí s povolením letního tábora ve dnech 27. 6. – 18. 7. 2015 v k. ú. Dolní Folmava, v oblasti bývalé obce Bystřice provozovateli Junák – český skaut, středisko Jiřiny Paroubkové Domažlice. Dále OZ souhlasí s povolením letního tábora ve dnech 4. 7. - 1. 8. 2015 v k. ú. Dolní Folmava, provozovateli Junák – český skatu, středisko Jiřiny Paroubkové Domažlice.
 8. OZ souhlasí se zpracováním nového územního plánu obce Česká Kubice panem Ing. Taušem v digitální podobě. Koncem roku 2015 bude zadání vypracování nového územního plánu.
 9. OZ souhlasí s kupní smlouvou mezi Obcí Česká Kubice jako prodávající a panem I. Weningerem jako kupujícím. Prodávající prodává kupujícímu parcelu číslo 1068/3, zahradu o výměře 41m2 v k. ú. Česká Kubice. Dále OZ souhlasí se směnnou smlouvou mezi Obcí Česká Kubice a Pham Van Hungem a Tran Thi Huong Giang. Dále OZ odsouhlasilo kupní smlouvu o převodu vlastnického práva k nemovitosti a o zřízení věcného práva výhrady zpětné koupě mezi Obcí Česká Kubice a manželi Ho Nam Trungem a Lai Hai Vanovou.
 10. Po uplynutí 15-ti denní lhůty, kdy byly vyvěšeny záměry o prodeji parcely za 300,- Kč/m2 parcela č. 10/69 o výměře 105m2 a parcely 10/70 o výměře 82m2 dle GP 404-170/2015 v k. ú. Horní Folmava a dále o prodeji části pozemku o velikosti cca 78m2 za 50,- Kč/m2, oddělené z pozemkové parcely 814/1 v k. ú. Dolní Folmava, a dále směnit pozemek pod cyklostezkou za pozemek 814/1 o velikosti 810m2 oddělený z pozemku 814/1 v k. ú. Dolní Folmava. Zastupitelstvo obce souhlasí s vypracováním smluv.
 11. OZ souhlasí se zjišťovacím protokolem č. 3 o provedených stavebních pracích – Výměna vodovodních armatur v obci Česká Kubice v období od 2. 3. – 30. 4. 2015 za cenu 480.017,- Kč včetně DPH.

Zapsala: Bc. J. Baarová, DiS ověřili: J. Slavík, V. Duffek

Ing. Vladimír Koranda

starosta obce

Za kontrolní výbor:

Zodpovídá: Správce Webu

Rozpočet

Rozpočet

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
1
27 28 29 30 31
1
1 2

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

svoz odpadu

Březen 2023
Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na