Menu
Obec Česká Kubice
Česká Kubice

Usneseni č. 10 ze dne 28. 5. 2012

Číslo jednací:

Usnesení 10/2012
ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 28. 5. 2012

1. OZ souhlasí se záborem komunikace parc.č. 1084/2 v k.ú. Česká Kubice na přístavbu MŠ k ZŠ pro firmu Stafiko.
2. OZ souhlasí se zhotovením poličky do čp. 37 za 1.068,- Truhlářstvím p. Gibfrieda.
3. Zastupitelstvo souhlasí s podpisem smlouvy s Městskou knihovnou v Domažlicích na poskytování regionálních služeb.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje zařadit do Návrhu změny č. 7 ÚPO Česká Kubice záměr pana Miroslava Řepy, Krokova 317, 337 01 Rokycany. Záměrem je změna funkčního využití pozemku parcelní číslo 145/2 v k.ú. Starý Spálenec a to z trvalého travního porostu na území smíšené venkovské s možností výstavby malého rodinného domu.
5. OZ souhlasí s pořezáním túje před restaurací a rozmístění reklamních tabulí p. Kocana.
6. OZ rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku na pouť na Spálenci a stanovilo podmínky konání poutě.
7. Proplacení faktury firmě Stafiko za práce na přístavbě MŠ Spálenec ve výši 1.011.498,- zastupitelstvo odsouhlasilo.
8. OZ nemá námitky k drobné stavbě kolny P. Duchka na poz.č. 1135/22 v k.ú. Česká Kubice.
9. PD na nové napojení na vodovod a kanalizaci objektů čp. 64 a 68 v České Kubici bude zadána firmě CHVAK Domažlice za cenu 46.500,- Kč.
10. Projekt na místní komunikaci pod Krásnohorskou zpracuje ing. Rojt.
11. OZ nemá námitky k překopu místní komunikace na Spálenci při výstavbě vodovodní přípojky Ant. Jahna.
12. Zastupitelstvo obce na základě zápisu z jednání konkurzní komise ze dne 23. 5. 2012
souhlasí s vyřazením uchazečky Mgr. Mileny Královcové, která nesplnila podmínky
vyhlášeného konkurzního řízení. 2 kolo konkurzního řízení se uskuteční 21. června
2012. Hlasování se 1 člen OZ zdržel, ostatní byli pro.
13. OZ souhlasí s cenovou nabídkou na hřiště pétanque ve výši 103.092,- Kč předloženou
Ing. Kovaříkem.

Další OZ se bude konat 25. 6. 2012.


Zapsala: O. Navrátilová

Ověřili: M. Gibfriedová, R. Gerberg


Ing. Vladimír Koranda
Starosta obce

Zodpovídá: Správce Webu

Rozpočet

Rozpočet

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
1
27 28 29 30 31
1
1 2

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

svoz odpadu

Březen 2023
Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na