Menu
Obec Česká Kubice
Česká Kubice

Usnesení č. 11 ze dne 25. 6. 2012

Číslo jednací:

Usnesení č. 11/2012

ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 25.6. 2012

 1. Zastupitelstvo schvaluje zařadit do Návrhu změny č.7 ÚPO Česká Kubice záměrvlastníků pozemkové parcely GP 249/28 v k.ú. Starý Spálenec na změnu ze současného funkčního využití pozemků trvalý travnatý porost na území smíšené venkovské s možností výstavby rodinných domů. Podmínkou je vybudování inženýrských sítí a účelové komunikace, která zajistí přístup k navrhovaným RD.
 2. Zastupitelstvo schvaluje zařadit do Návrhu změny č.7 ÚPO Česká Kubice záměr obcena vymezení plochy pro ČOV Folmava na částech pozemkových parcel č. 392/2, 392/9, 394/4 a 394/5 v k.ú. Horní Folmava.
 3. Zastupitelstvo na základě neustále množících se žádostí ( připomínek) do probíhající změny č.7 ÚPO Česká Kubice, ukončuje přijímání dalších záměrů a připomínek.Další záměry již budou zahrnuty do zadání nového ÚPO Česká Kubice.
 4. OZ rozhodne na příštím zasedání o zamýšlené stavbě ČOV Folmava.
 5. OZ odsouhlasilo výkaz zisku a ztráty, rozvahu a přílohu účetní závěrky k 31.3. 2012 předložené příspěvkovou organizací ZŠ Česká Kubice.
 6. OZ odsouhlasilo proplacení faktury fy. Stafiko stav s.r.o. ve výši 1.430.875,- Kč za provedené práce na akci Přístavba MŠ Česká Kubice.
 7. OZ odsouhlasilo Dohodu o úhradě za užívání pozemku p.č. 540/7 v k.ú. Horní Folmava mezi ŘSD ČR a obcí Česká Kubice.
 8. OZ schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 67/5 v k.ú. Horní Folmava, výměra 986 m2.
 9. Zastupitelstvo jmenuje na základě výsledků konkurzního řízení ze dne 21.6.2012 do funkce ředitele školy ZŠ Česká Kubice Mgr. Janu Neugebauerovou, bytem Kozinova č.p.108, 344 01 Domažlice – funkční období 6 let.
 10. OZ souhlasí se záměrem stavby Propanového hospodářství pro plánovaný objekt přístavby Casina Česká Kubice a umístěním podzemních tanků na p.p.č. 369/4 k.ú. Česká Kubice.
 11. OZ odsouhlasilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0008113,Česká Kubice č.15 mezi ČEZ Distribuce a obcí Česká Kubice.
 12. OZ souhlasí s napojením nových sítí (voda a kanalizace ) z přístavby Casina Česká Kubice dle vyjádření CHVaK Domažlice a souhlasí zadat zpracování PD a realizaci stavby firmě CHVaK Domažlice.
 13. OZ souhlasí se stavbou rodinného hřiště na p.p.č. 64/2 v k.ú. Starý Spálenec.
 14. OZ souhlasí se stavbou Starý Spálenec, par.č. 249/45 – kNN, umístění energetického zařízení, připojení nového odběrného místa, po ukončení veškerých prací budou pozemky uvedeny do původního stavu.
 15. OZ projednalo platbu místního poplatku za KO dle platné OZV obce Česká Kubice č. 1/2012, souhlasí s úhradou poplatků za KO v rekreační oblasti Spálenec.
 16. OZ odsouhlasilo návrh prodeje bagru JCB,vlastník Služby obce Česká Kubice s.r.o., souhlasí s navrhovanou minimální cenou 900.000,- Kč.
 17. OZ schválilo cenové návrhy rozpočtu na údržbu zeleně před Sportovním areálem Česká Kubice a dětským hřištěm Česká Kubice, prodejnou Česká Kubice. Souhlasí se zadáním prací panu Baierovi, Domažlice.
 18. OZ souhlasí s provedením vrtů pro využití geotermální energie pro tepelná čerpadla na p.p.č. 5/14, 5/22 v k.ú. Horní Folmava.
 19. OZ odsouhlasilo opravu vnitřku hasičské zbrojnice Spálenec, náklady za opravu uhradí obec Česká Kubice.

zapsala: Ticháčková ověřili: Mgr. M. Randová

S. Rap

Ing. Vladimír K o r a n d a

starosta obce

Zodpovídá: Správce Webu

Rozpočet

Rozpočet

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
1
12
13 14 15 16 17 18
1
19
20 21 22 23 24 25
1
26
27 28 29 30 1 2 3

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

svoz odpadu

Červen 2022
Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na