Menu
Obec Česká Kubice
Česká Kubice

Usnesení č. 12 ze dne 16. 6. 2014

Číslo jednací:

Usnesení č. 12/2014

ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 16. 6. 2014

 1. Dohoda o postoupení smlouvy mezi obchodní firmou Developmant West a.s., firmou T.G. a.s. , firmou Folmava Resorts s.r.o. a Obcí Česká Kubice byla schválena všemi zastupiteli, nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování. Před podpisem smlouvy bude dopracována příloha – grafické rozdělení plochy dle nájmu společností. Zastupitelstvo jednomyslně schválilo smlouvu o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka mezi Obcí Česká Kubice a obchodní firmou Folmava Resorts s.r.o.. OZ souhlasí s úpravami komunikace u objektu bývalé celnice Horní Folmava na pozemku č. 71/1 v k.ú. Horní Folmava. Neparkovací plochy požaduje obec osadit vhodnou zelení.
 2. OZ schválilo závěrečný účet obce včetně příloh za rok 2013 bez připomínek.
 3. OZ rozhodlo manželům Kohelovým proplatit částečnou úhradu za vybudovanou dešťovou a splaškovou kanalizaci ve výši 69.945,- Kč.
 4. Zastupitelstvo na základě § 67, odst. 1, zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanovilo počet členů zastupitelstva 11 pro volební období 2014 – 2018.
 5. Zastupitelstvo rozhodlo ke stanoveným podmínkám vyplácení transferu vodného občanům ze dne 20.12.2012 je přidán bod: na vyplacení transferu nemá nárok občan, který je dlužníkem obce, nebo firmy provozující vodovod a kanalizaci. Vyplácení bude zahájeno na OÚ dne 30.6.2014 do 31.8.2014. Pro hlasovali všichni zastupitelé, nikdo nehlasoval proti ani se nezdržel hlasování.
 6. Všichni zastupitelé souhlasí s navrhovanou směnou pozemků V. Konopíka – pozemek č. 272/2 o výměře 165 m2 v /p. Konopík/ bude směněn za pozemek č. 272/1 o výměře 165 m2/ obec Česká Kubice/, oba pozemky v k.ú. Dolní Folmava. Náklady na tuto směnu budou hradit p. Konopík a obec každý jednou polovinou. OZ stanovilo cenu pozemku č. 12/6 v k.ú. Horní Folmava na 700,- Kč za 1 m2.
 7. OZ rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku pro Pavlínku Hromádkovou na nákup trojkola do výše 20.000,- Kč.
 8. Cestu na Spálenečku u chat ke koupališti ve vlastnictví ML Domažlice nebude obec dále řešit.
 9. S dohodou o prominutí dluhu mezi obcí Česká Kubice a manželi Chromými OZ souhlasí.
 10. K novému způsobu vytápění v čp. 60 svolá p. Rap schůzku s nájemníky.
 11. Vzhledem k nesouhlasu některých vlastníků dotčených pozemků nebude realizován investiční záměr zpracovaný ing. Kovaříkovou na dešťovou kanalizaci směr Nová Kubice a bude hledáno jiné řešení. Náklady na vypracování záměru obec uhradí.

Esmos plus žádá obec o souhlas s provedením stavby „ Česká Kubice, 1398, p. Kruml

NN“, která se dotkne parcely obce 1430 a 1393/11. Z důvodu změny plánované

dešťové kanalizační sítě nemůže obec v současné době k zamýšlenému projektu vydat kladné stanovisko, které bude vázáno až po vypracování a schválení shora citovaného problému.

 1. OZ schvaluje výsledek výběrového řízení na výstavbu garáže SDH na Folmavě.
 2. Paní E. Balcarové bude zaslán požadavek na hubení křídlatky na jejím pozemku.
 3. OZ souhlasí s realizací výsadby zeleně v parčíku u čp. 29 dle nabídky ing. Kuneše.
 4. OZ rozhodlo o prodloužení antivirového programu na 3 roky za cenu 10.494,- Kč.
 5. OZ rozhodlo o zakoupení sekačky pro zaměstnance obce p. Kuzmu.
 6. 30. 6. 2014 se bude od 18.00 hodin konat valná hromada Služeb obce s.r.o.
 7. Další OZ se bude konat 7. 7. 2014

Zapsala: O. Navrátilová ověřili: M. Gibfriedová, M. Šindelář

Ing. Vladimír Koranda

Starosta obce

Zodpovídá: Správce Webu

Rozpočet

Rozpočet

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
1
27 28 29 30 31
1
1 2

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

svoz odpadu

Březen 2023
Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na