Menu
Obec Česká Kubice
Česká Kubice

Usnesení č. 12 ze dne 23.7. 2012

Číslo jednací:

Usnesení č. 12/2012

ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 23. 7. 2012

 1. OZ jednomyslně souhlasí s vybudováním zátarasů a osazení omezujících dopravních značek na Spálenci – přechod do SRN. S financováním nákladů těchto opatření souhlasí 8 zastupitelů, 1 se zdržel hlasování. OZ bude řešit průjezd těžkých vozidel na MK na Folmavě. Firmě Fomas Spálenec bude písemně zaslán požadavek na řešení zápachu z jímky a bioplynky na Spálenci.
 2. Všichni zastupitelé souhlasí, aby stavbu nové ČOV Folmava financovala společnost Panorama a poté ji předala obci za předem stanovených podmínek, ty budou domluveny na schůzce starosty obce, zástupce fy. Panorama a CHVAKu Domažlice. OZ souhlasí s propojením vodovodního systému Česká Kubice – Folmava a s možností rozšíření prameniště.
 3. OZ schvaluje prodej pozemku č. 67/5 v k.ú. Horní Folmava o výměře 986 m2 za 300,- Kč za 1 m2 p. Johanu Geigerovi.
 4. Zastupitelstvo obce souhlasí s podpisem dodatků č. 1, 2 a 3 s firmou Stafiko Domažlice na přístavbu MŠ a s proplacením faktury na tuto akci ve výši 2.283.750,- Kč.
 5. Faktura firmy Henstav na částku 113.796,- Kč za naložení a odvoz stavebního materiálu nebude zatím proplacena.
 6. Zastupitelstvo obce Česká Kubice schvaluje pořízení Územního plánu Česká Kubice ve smyslu § 44 zákona č. 186/2006 Sb.. Zastupitelstvo obce Česká Kubice schvaluje pana ing. Arch. Petra Tauše jako určeného zástupce obce pro pořizování Územního plánu Česká Kubice.
 7. OZ schvaluje podpis smluv o provedení stavby na cizím pozemku mezi obcí Česká Kubice a Hradeckým Radkem, Hradeckou Vendulou a Antonínem Jáhnem na provedení přípojek vody a elektro na pozemcích obce Česká Kubice.
 8. Žádost firmy Folmava Resort s.r.o. o vydání souhlasu k demolici zastřešení celniště nákladních automobilů v objektu HP Folmava bude projednána na dalším OZ, kde bude předložen znalecký posudek a návrh smlouvy o závazku.
 9. Služby obce Česká Kubice s.r.o. zajistí osazení dopravní značky zákaz zastavení na Folmavě před objektem majitele ing. Nguyen Trung Ha.
 10. Vyjádření ke změně projektu objektu pro ubytování a služby péče o tělo na parc. č. 102/1 a 84 v k.ú. Horní Folmava bude vydáno po prověření záměru na místě.
 11. OZ zamítlo prominutí poplatku za TKO paní E. Koperové a ing. D. Weisové.
 12. Na další OZ bude předložen aktualizovaný seznam žadatelů o byt v České Kubici.
 13. Majitelé pozemků sousedící s pozemky č. 249/36 a 249/35 ( místní komunikace) budou vyzváni k prořezání dřevin a křídlatky, které brání průjezdu komunikací. Starosta bude jednat o odstranění pevných překážek v komunikaci.
 14. Územního a stavebního řízení na přístavbu prodejny Horní Folmava 54 se dne 7. 8. 2012 zúčastní starosta, na MěÚ Domažlice budou zaslány výhrady obce.
 15. OZ souhlasí s odkoupením pozemku č. 530 v k.ú. Starý Spálenec a č. st. 24 v k.ú. Nový Spálenec za cenu 70.890,- Kč od Státního statku Jeneč.
 16. OZ rozhodlo o měsíčních úhradách p. Kocanovi – nájemci restaurace ve výši 2.500,- Kč na el. energii a 500,- Kč na vodné a stočné. Na další OZ bude předložen dluh pana Procházky a jeho splácení.
 17. OZ rozhodlo o zakoupení stolního fotbálku do restaurace.
 18. Zastupitelé souhlasí se zapojením obce do akce „ Bezpečný kraj“.
 19. Jednomyslně byl schválen finanční dar ve výši 500.000,- Kč pro Policii ČR Plzeňského kraje.
 20. OZ souhlasí s výměnou lina v knihovně
 21. Zastupitelstvo rozhodlo o financování harmonikářů v místní restauraci.
 22. Další OZ se bude konat 20. 8. 2012.

Zapsala: O. Navrátilová ověřili: M. Gibfiedová, J. Slavík

Ing. Vladimír Koranda

Starosta obce

Zodpovídá: Správce Webu

Rozpočet

Rozpočet

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
1
27 28 29 30 31
1
1 2

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

svoz odpadu

Březen 2023
Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na