Menu
Obec Česká Kubice
Česká Kubice

Usnesení č. 13 ze dne 20.8.2012

Číslo jednací:

Usnesení č. 13/2012
ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 20. 8. 2012


1. O povolení Casina Slot Group bude rozhodnuto na dalším OZ po prověření právního důvodu vypověditelnosti povolení na MF ČR,
2. OZ rozhodlo o prodeji pozemku č. 67/5 v k.ú. Horní Folmava panu Geigerovi za cenu 270,- Kč za 1 m2.
3. Všichni zastupitelé odsouhlasili odkoupení pozemků č. 530 v k.ú. Starý Spálenec a č.24 v k.ú. Nový Spálenec za celkovou cenu 70.890,- Kč od Státního statku Jeneč.
4. OZ souhlasí s proplacením fa. firmyStafiko ve výši 3.173.435,- Kč za přístavbu MŠ. OZ rozhodlo o úhradě odstupného pro Mgr. Královcovou ve výši 3 platů z prostředků OÚ a provedení rozpočtové změny.
5. OZ jednomyslně schválilo podpis darovací smlouvy na finanční příspěvek ve výši 500.000,- Kč pro Krajské ředitelství PČR.
6. OZ schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 4/2012 o místním poplatků ze psů, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška o místních poplatcích ze dne 30.8.2004.
7. Zastupitelstvo rozhodlo o prominutí platby za sportovní halu dne 8. 9. 2012 během konání Zumbapárty.
8. OZ rozhodlo o zákazu podávání tvrdého alkoholu ve sportovní hale.
9. Placení poplatku za komunální odpad z chatové oblasti bude projednáno na dalším jednání OZ.
10. Na dalším jednání budou posouzeny nabídky firem na opravu cesty na Spálenci.
11. P. Hiršlovi, Česká Kubice 45 bude povolen odklad splátek za dlužné nájemné a služby za stanovených podmínek.
12. OZ rozhodlo o přidělení bytu v čp. 29 po panu Suchém manželům Tumovým.
13. Žádost místních důchodců o poskytování příspěvků obce na obědy byla zamítnuta.
14. Finanční příspěvky organizacím budou poskytovány koncem roku, OZ rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000,- Kč na sportovní utkání policistů ČR a SRN.
15. Zastupitelstvo souhlasí s proplacením poměrné části nákladů na geometrický plán č. 340-95/2012 ing. Královcovi.
16. OZ nemá připomínky k umístění směrového značení na svodidle na poz, č. 10/5 v k.ú. Česká Kubice firmě Tray s.r.o.
17. OZ souhlasí s pokácením náletových dřevin u objektu čp. 68 v České Kubici.
18. OZ souhlasí se změnou projektu před dokončením Objektu pro bydlení s veřejným ubytováním a službami péče o tělo na parc. 103/1 a 84 v k.ú. Horní Folmava investora J. Geigera za podmínky dodržení dešťového programu.
19. K výstavbě ČOV a vsakovacího systému na p.č. 249/45 KN manželů Randových nemá OZ připomínky.
20. Na MěÚ Domažlice bude zaslána připomínka k zadání ÚP Všeruby.
21. OZ rozhodlo o vybudování asfaltové cesty s obrubníky směrem k p. Kalinovi.
22. Zastupitelstvo obce rozhodlo o sloučení MŠ Spálenec a ZŠ Česká Kubice k 1.1.2013 s přechodem všech práv a povinností z pracovněprávních vztahů, nemovitého a movitého majetku, pohledávek, závazků, zásob, finančního majetku, finančních a peněžních fondů a ostatních aktiv slučovaných organizací.
23. OZ rozhodlo o vybudování parkoviště u čp. 37 na Folmavě firmou Ing. Kovaříka, umístění zábran na cestu na Ovčí vrch zajistí p. Rap.
24. Sběr nebezpečného odpadu proběhne 29.9.2012 ve všech obcích.
25. Vybírání plateb za služby spojené s nájemným v Luise zajistí p. Rap.
26. Další OZ se bude konat 3. Září 2012.

Zapsala: O. Navrátilová, Bc. J. Pražáková

ověřili: R. Gerberg, M. Šindelář


Ing. Vladimír Koranda
Starosta obce

Zodpovídá: Správce Webu

Rozpočet

Rozpočet

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
1
27 28 29 30 31
1
1 2

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

svoz odpadu

Březen 2023
Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na