Menu
Obec Česká Kubice
Česká Kubice

Usnesení č. 13 ze dne 7. 7. 2014

Číslo jednací:

Usnesení č. 13/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne

7. 7. 2014

 1. OZ odsouhlasilo žádost pana Ing. V. Korandy o odkup palivového dřeva u ČOV Česká Kubice. Pracovnice OÚ se spojí se správcem lesa panem Milanem Váchalem, aby změřil a stanovil cenu dřeva.
 2. OZ odsouhlasilo smlouvu o dílo za cenu 20.000,- Kč bez DPH na akci ZŠ a MŠ – přístavba skladu a přípravna zeleniny a smlouvu o dílo za cenu 120.100,- Kč bez DPH na akci Folmava čp. 60 – Bytový dům (změna užívání na 4 bytové jednotky. Nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
 3. OZ odsouhlasilo Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 10330401-0-2014 uzavřenou v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu mezi Obcí Česká Kubice a Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
 4. OZ nesouhlasí s pronájmem pozemku na umístění billboardu u hlavní komunikace v obci Horní a Dolní Folmava vedené od hraničního přechodu do vnitrozemí.
 5. OZ bere na vědomí prodlení nájemného manželů Kuchařových.
 6. OZ souhlasí s průvodní zprávou Česká Kubice – prodloužení kanalizace a vodovodu na p. č. 1430 KN a přípojky pro chatky Krásnohorská.
 7. OZ souhlasí se směnou pozemku p. č. 116/1 v k. ú. Dolní Folmava s pozemky Města Domažlice.
 8. OZ souhlasí s napojením vodovodní a kanalizační přípojky na pozemek p. č. 39/20 pro stavbu RD pana Fencla dle přiloženého situačního plánku.
 9. Zastupitelstvo obce Česká Kubice revokuje usnesení č. 22/2013 ze dne 9. 12. 2013 v bodě 4 p. č. 394/9 v k. ú. Horní Folmava, které je nahrazeno novým p. č. 394/4 – část v k. ú. Horní Folmava. S touto změnou souhlasili všichni přítomní zastupitelé.
 10. OZ souhlasí se Smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-0009423/VB5 „ Spáleneček, 220/26, Hajzner – kNN“. Bude vyvěšeno na úřední desce obce Česká Kubice.
 11. OZ odsouhlasilo navýšení finančního příspěvku pro SDH Spálenec o částku 15.000,- Kč na pořádání pouťové zábavy. OZ souhlasí s proplacením správního poplatku ve výši 20.000,- Kč na vydání územního rozhodnutí vodovod a kanalizace ČOV Folmava. Dále OZ odsouhlasilo finanční příspěvek pro Domažlickou nemocnici ve výši 600.000,- Kč, tímto rozhodnutím ruší rozhodnutí ze dne 16. 6. 2014 o neposkytnutí mimořádného příspěvku.
 12. OZ odsouhlasilo žádost o možnost odkoupení části pozemku p. č. 1075 v k. ú. Česká Kubice panu Radku Chmelíkovi za cenu 150,- Kč/m2.

Zapsala: Bc. J. Pražáková, DiS ověřili: S. Pražák, J. Záhořík

Ing. Vladimír Koranda

Starosta obce

Zodpovídá: Správce Webu

Rozpočet

Rozpočet

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
1
27 28 29 30 31
1
1 2

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

svoz odpadu

Březen 2023
Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na