Menu
Obec Česká Kubice
Česká Kubice

Usnesení č. 13 ze dne 8.7.2013

Číslo jednací:

Usnesení č. 13/2013 ze zasedání Zastupitelstva Obce Česká Kubice konaného dne 8.7. 2013

provedení stavby nového plotu u ZŠ a MŠ Česká Kubice a úhradu faktury ve výši 375.536,- Kč za stavební práce Rozšíření MŠ Česká Kubice.

5. OZ odsouhlasilo osazení telemetrie pro starý vodojem na Folmavě, cenová kalkulace je 71.930,- Kč bez DPH. Odsouhlasilo osazení telemetrie na vodojem Spálenec.

  1. Zastupitelstvo obce Česká Kubice schvaluje Rozpočtové opatření č.2 – přesun prostředků podle § 16 odst. 3 písm. a) zákona č. 250 /2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Rozpočtové opatření je součástí zápisu z jednání ZO Česká Kubice.
  2. Zastupitelstvo odsouhlasilo finanční dar ve výši 200.000,- Kč Občanskému sdružení Babybox pro odložené děti- STATIM, finanční dar ve výši 20.000,- Kč pro SDH Drahotín a finanční dar ve výši 10.000,- Kč pro Sportovní unii okresu Domažlice.
  3. OZ odsouhlasilo změnu členského příspěvku sdružení Svazek Domažlicko od r. 2014, výše příspěvku 15,- Kč na obyvatele.
  4. OZ odsouhlasilo úhradu faktury firmě Stafiko stav s.r.o. ve výši 188.420,- Kč za

6. Zastupitelstvo schvaluje záměr výpůjčky stavby chodníku se zahradními úpravami, parkoviště pro automobily a účelové komunikace, vše o celkové výměře 2223 m2, výměrou 376 m2 umístěné na parcele p.č. 540/1, která je ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro ŘSD ČR a výměrou 1847 m2 umístěné na parcele p.č. 540/17, které jsou zapsány na LV č. 346 a č.1 pro k.ú. Hor ní Folmava, obec Česká Kubice.

7. Zastupitelstvo schvaluje záměr výpůjčky nemovitosti č.p.18 na parcele st.č. 59 a pozemku p. č. 78/1 o výměře 1784 m2 v k.ú. Nový Spálenec.

8. Zastupitelstvo schvaluje pořízení Změny č.8 Územního plánu sídelního útvaru (ÚPN-SÚ) Česká Kubice, žadatel o pořízení změny Luboš Fencl, Luční 336, Koloveč.

9. OZ nesouhlasí s tím, aby na seznam povolených adres k provozování loterií a jiných podobných her dle OZV obce Česká Kubice č. 5/2012 byly zařazeny provozovny AGIP ( Horní Folmava 113) a AGIP OIL (Horní Folmava 138). Obec Česká Kubice neuvažuje o změně platné OZV obce Česká Kubice č. 5/2012.

10. OZ odsouhlasilo cenovou nabídku firmy Matouš Kůst TESAŘSTVÍ na rekonstrukci střechy ZŠ Česká Kubice, celková částka 485.452,- Kč včetně DPH.

11. Zastupitelstvo odsouhlasilo nabídku realizace HG terénních prací na lokalitě Folmava, souhlasí se zadáním nabídky prací dle položkového rozpočtu prací uvedeného průzkumu společnosti AQUATEST a.s., celková cena prací je 361.256,- Kč + DPH.

12. OZ projednalo návrh výpomoci obci Kvíčovice postižené povodněmi. Starosta bude jednat se zástupcem obce Kvíčovice , bude informovat zastupitele jakou konkrétní pomoc by postižená obec potřebovala.

13. Návrh smlouvy na prodej pozemku p.č. 74/1 v k.ú. Horní Folmava - přeložka TS bude pozastaven, realizace této stavby bude projednána na příštím zasedání.

zapsala: Ticháčková ověřili: S. Pražák

M. Šindelář

Ing. Vladimír K o r a n d a

starosta obce

Zodpovídá: Správce Webu

Rozpočet

Rozpočet

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
1
27 28 29 30 31
1
1 2

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

svoz odpadu

Březen 2023
Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na