Menu
Obec Česká Kubice
Česká Kubice

Usnesení č. 14 ze dne 3.9.2012

Číslo jednací:

Usnesení č. 14/2012
ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 3.9. 2012


1. Zastupitelstvo odsouhlasilo návrh na zakoupení nového požárního vozidla CAS 30-T za cenu 8.000.000,- Kč a rozhodlo o provedení rozpočtové změny.
2. Obec Česká Kubice přejímá hmotnou zodpovědnost při stavbě MŠ a přestavbě ZŠ od doby zahájení stavby a rekonstrukce, do doby předání ZŠ Česká Kubice.
3. Zastupitelstvo schválilo prominutí dlužné částky ve výši 445.643,- Kč panu Luboši Procházkovi.V současné době je nezaměstnaný, dle možností dluh splácel, se současným nájemcem jsou nastaveny nesrovnatelné podmínky. OZ rozhodlo dluh prominout.
4. OZ odsouhlasilo návrh firmy KT plus Domažlice na servisní smlouvu pro správu a údržbu výpočetní techniky pro obecní úřad a základní školu Česká Kubice.
5. OZ odsouhlasilo ukončení nájemní smlouvy dohodou s panem Longem na pronájem parkoviště Folmava a souhlasí s úhradu poměrné části nájemného za kalendářní rok 2012.
6. OZ odsouhlasilo finanční částku ve výši 70.764,- Kč na vybavení ZŠ novým nábytkem a rozhodlo o provedení rozpočtové změny.
7. OZ projedná žádost ředitelky ZŠ Česká Kubice zřízení asistenta pedagoga a jeho plat.
8. Ředitelka ZŠ Mgr. J. Neugebauerová bude pozvána na příští zasedání OZ.
7. OZ schvaluje výkaz zisku a ztráty, rozvahu a přílohu účetní závěrky příspěvkové organizace MŠ Spálenec sestavenou k 30.6. 2012.
8. OZ souhlasí s cenovou nabídkou fy. Stafiko ve výši 260.000,- Kč na akci zateplení sklepů v č.p. 88 Česká Kubice.
9. OZ rozhodne o povolení provozování Casina Slot Group Folmava.
10. OZ projedná OZV obce Česká Kubice č. 5/2012.
11. OZ projedná platbu za KO v chatové oblasti Spálenec.
12. OZ projedná nabídky firem na opravu cesty Spálenec.
13. OZ rozhodne ve věci odvolání proti zákazu prodeje tvrdého alkoholu v hale, pan J. Kalný se zúčastní příštího zasedání.
14. OZ projedná smlouvu o smlouvě budoucí zřízení VB na akci H.Folmava,53/2, Mrázová, k. NN.
15. V odměně,kterou za výkon funkce starosty a místostarostů odsouhlasilo zastupitelstvo,
jsou započítávány režijní náklady, t.j. náklady na služební cesty a telefony.
15. Příští zasedání OZ se bude konat 24.9. 2012.


zapsala: Ticháčková

ověřili: T. Kohel, S. Pražák


Ing. Vladimír K o r a n d a
starosta obce


Zodpovídá: Správce Webu

Rozpočet

Rozpočet

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
1
27 28 29 30 31
1
1 2

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

svoz odpadu

Březen 2023
Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na