Menu
Obec Česká Kubice
Česká Kubice

Usnesení č. 17 ze dne 22. 9. 2014

Číslo jednací:

Usnesení č. 17/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne

22. 9. 2014

 1. OZ odsouhlasilo žádost paní Mgr. M. Randové ředitelky Základní školy a Mateřské školy Česká Kubice o udělení výjimky z počtu žáků, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Dodatek č. 10 ke Smlouvě na plnění zakázky „Sběr, svoz a využití vytříděných složek komunálního odpadu“ mezi obcí Česká Kubice a firmou Rumpold – R Rokycany s.r.o., odsouhlasili všichni přítomní zastupitelé, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
 2. OZ odsouhlasilo finanční příspěvek pro Dětský domov Staňkov, detašované pracoviště Robinson Klenčí pod Čerchovem ve výši 20.000,- Kč na úhradu vojenských kempů. Dále OZ odsouhlasilo finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč pro Handicap centrum škola života Frýdek Místek.
 3. OZ odsouhlasilo výsledek výběrového řízení na akci „Rodinné domy Folmava – RD 1, 2 a 3“, kterou vyhrála společnost Ing. Oldřich Kovařík, Chodov 208, 345 32 Trhanov za cenu 5.936.241,- Kč. Dále OZ odsouhlasilo výsledek výběrového řízení na akci „Č. Kubice – kamerový systém CCTV“, kterou vyhrála firma EL-SIGNAL s. r. o., Lindauerova 90/8, 301 00 Plzeň za cenu 2.126.460,- Kč.
 4. OZ odsouhlasilo nabídku společnosti ČSOB na zřízení spořící účtu s úrokem 0,50% p.a.
 5. Zastupitelstvo obce schvaluje podání žaloby o zaplacení dlužného nájemné ve výši 88.745,- s příslušenstvím proti Petru Duffkovi, Plzeň 4, Mohylová 1073/59, a podání žaloby o zaplacení dlužného nájemného ve vši 26.074,- s příslušenstvím proti Miroslavu Frymlovi, Horní Folmava 37, a dále pověřuje starostu obce Ing. Vladimíra Korandu k podepsání plných mocí JUDr. Zdeňkovi Novákovi, advokátovi se sídlem v Domažlicích, Vodní 31, k zastoupení v těchto soudních řízeních.
 6. OZ Bere na vědomí žádost o prodej pozemku par. č. 857 v k. ú. Dolní Folmava a zároveň žádost o připojení vodovodu a kanalizace panu Miroslavu Böhmovi – OZ navrhlo částku 150,- Kč za 1 m2 pro stavbu RD. Záměr prodeje pozemku bude vyvěšen na úřední desce obce Česká Kubice.
 7. OZ nemá námitek a souhlasí se žádostí paní Olgy Böhmové o zřízení přípojky na kanalizační řád k pozemku p. č. 18 v k. ú. Horní Folmava.
 8. Žádost paní Moniky Gibfriedové na povolení kácení vzrostlých stromů a uzavírku obecní komunikace odsouhlasili všichni přítomní zastupitelé. Nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Komunikace bude uzavřena po dobu nezbytně nutnou.
 9. OZ souhlasí se zpracováním projektové dokumentace na akci „0184/14 TRAVEL FREE Horní Folmava, kterou bude realizována na základě požadavku na posílení sdělovací kapacity stávajícího napojovaného objektu Travel Free Shop.
 10. OZ souhlasí s částkou za výměnu vodovodních armatur – Česká Kubice za cenu 41.474,- Kč, Spáleneček za cenu 18.279,- Kč.
 11. OZ souhlasí s umístěním a zřízením stavby vodovodní a kanalizační přípojky na příslušné části dotčené nemovitosti p. č. 105 v k. ú. Horní Folmava paní Monice Gibfriedové a panu Martinu Gibfriedovi. Dále OZ nemá námitek k záměru výstavby RD.
 12. OZ odsouhlasilo projektovou dokumentaci na výstavbu garáže pro SDH Spálenec v areálu bývalé MŠ Spálenec za cenu cca. 685.000,- Kč. Dále SDH Spálenec žádá o zbourání kůlny, která se nachází v bývalé MŠ Spálenec. OZ nemá námitek, SDH Spálenec si zajistí demoliční výměr.
 13. OZ odsouhlasilo, že k 31. 10. 2014 dojde k převodu zaměstnanců a majetku pod Obec Česká Kubice. Firma Služby obce Česká Kubice s. r. o. vstoupí k 1. 1. 2015 do likvidace.

Zapsala: Bc. J. Pražáková, Dis ověřili: J. Duffková, T. Kohel

Ing. Vladimír Koranda

starosta obce

Zodpovídá: Správce Webu

Rozpočet

Rozpočet

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
1
27 28 29 30 31
1
1 2

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

svoz odpadu

Březen 2023
Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na