Menu
Obec Česká Kubice
Česká Kubice

Usnesení č. 17 ze dne 22.10.2012

Číslo jednací:

Usnesení č. 17/2012
ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 22. 10. 2012

1. Doplněný program odsouhlasili všichni zastupitelé. Usnesení č. 16/2012 bylo doplněno a schváleno. Jako ověřovatelé byli určeni Mgr. M. Randová a S. Pražák.
2. OZ vzalo na vědomí navrženou cenu 10.000,- Kč za 1 měsíc za možné využití vodního zdroje na pozemku p. Baumana na Folmavě.
3. Zastupitelstvo obce ruší bod č. 22 Usnesení č. 13/2012 ze dne 20. 8. 2012 v celém znění. Pro zrušení hlasovalo 7 zastupitelů, 1 se zdržel hlasování, nikdo nehlasoval proti.
Zastupitelstvo rozhodlo o zániku Mateřské školy Spálenec a Základní školy Česká Kubice k 28. 2. 2012. Pro hlasovalo 7 zastupitelů, 1 se zdržel hlasování, nikdo nehlasoval proti.
OZ rozhodlo o vzniku nové příspěvkové organizace „ Základní škola a Mateřská škola Česká Kubice, příspěvková organizace, okres Domažlice“ s přechodem všech práv a povinností z pracovněprávních vztahů ( osobní čísla zaměstnanců ZŠ 53962,89052,23532,88920,95940,10537,23650 a zaměstnanců MŠ 23729, 35534, 66955, 35686), nemovitého a movitého majetku, pohledávek, závazků, zásob, finančního majetku, finančních a peněžních fondů a ostatních aktiv zaniklých organizací Mateřská škola Spálenec a Základní škola Česká Kubice. Pro vznik organizace hlasovalo 8 zastupitelů, nikdo se nezdržel hlasování ani nehlasoval proti.
Pro odvolání ředitelky MŠ Spálenec a ZŠ Česká Kubice ke dni 28. 2. 2012 z důvodu zániku organizací hlasovalo 7 zastupitelů, 1 se zdržel hlasování.
OZ souhlasí, aby starosta obce vyhlásil konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele nového subjektu Základní škola a Mateřská škola Česká Kubice, příspěvková organizace, okres Domažlice.
OZ schvaluje zřizovací listinu „Základní škola a Mateřská škola Česká Kubice, příspěvková organizace, okres Domažlice“. Pro hlasovali všichni přítomní zastupitelé.
Žádost ředitelky stávající ZŠ Česká Kubice o udělení výjimky z počtu žáků nebyla odsouhlasena z důvodu neúplnosti žádosti, není zde uvedeno o kolik žáků se jedná a nejsou vyčísleny finanční náklady.
Žádost ředitelky ZŠ Česká Kubice o udělení výjimky nebyla schválena z důvodu neúplnosti.
4. Na dalším OZ budou projednány smlouvy o demolici a o provedení podmiňujících investicích a o zajištění investic s firmou Folmava Resort. Dále bude projednána smlouva s firmou Slot Group.
5. OZ odsouhlasilo darovací smlouvu č. 2/11/33100/Pt na pozemek č. 540/17 v k.ú. Horní Folmava.
6. OZ odsouhlasilo zaslání finančního příspěvku za rok 2011 a 2012 v celkové výši 200.000,- Kč TJ Hraničář Česká Kubice.
7. OZ schválilo zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2012.
8. Na stížnost ing. Královce bude odpovězeno.
9. Materiály svazku Domažlicko poskytne Mgr. Randová.
10. OZ nesouhlasí se stavbou zahradního domku manželů Hiršlových u domu čp. 45, obec vybuduje na vlastní náklady kůlnu pro všechny nájemníky domu.
11. OZ požaduje od p. Nejdla před vyjádřením ke stavbě přístřešku nákres.
12. OZ souhlasí se stavbou přístřešku pro auto J. Červeného za stanovených podmínek.
13. Stavební úpravy na budoucí služebně PČR na Folmavě bude hradit obec.
14. OZ odsouhlasilo zakoupení sněhových řetězů na hasičské auto Toyota.
15. OZ odsouhlasilo příspěvek ve výši 5.000,- Kč J. Schropferovi na zakoupení invalidního auta.
16. Zastupitelstvo odsouhlasilo zakoupení traktoru Deutz za 1,9 mil. Kč a návěsu za cenu 582 tisíc Kč pro Služby obce Česká Kubice.

Zapsala: O. Navrátilová

Ověřili: Mgr. M. Randová, S. Pražák


Ing. Vladimír Koranda
Starosta obce

Zodpovídá: Správce Webu

Rozpočet

Rozpočet

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
1
27 28 29 30 31
1
1 2

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

svoz odpadu

Březen 2023
Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na