Menu
Obec Česká Kubice
Česká Kubice

Usnesení č. 17 ze dne 30. 9. 2013

Číslo jednací:

Usnesení č. 17/2013 ze zasedání Zastupitelstva Obce Česká Kubice konaného dne 30. 9. 2013


1. Zastupitelstvo odsouhlasilo rozpočtové opatření č.5 podle § 16 odst. 3 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje zadání změny č.8 ÚPN- SÚ Česká Kubice.
3. Zastupitelstvo na příštím zasedání rozhodne o finančním příspěvku na důchodové připojištění pro zaměstnance obce.
4. Na příštím zasedání bude projednáno vyúčtování úhrad služeb v restauraci Česká Kubice s nájemcem panem I. Kocanem.
5. Zastupitelstvo projedná na dalším zasedání návrhy smluv- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Česká Kubice, Folmava, vodovod, kanalizace a ČOV a Smlouva o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka.
6. Na zasedání bude pozván zaměstnanec firmy RDS bus s.r.o. Babylon pan K. Sedlák.
7. Žádost společnosti Slot Group a.s. o připojení dešťové vody do systému kanalizace v obci Horní Folmava č.p.11 bude projednáno na příštím zasedání.
8. Zastupitelstvo odsouhlasilo podepsání smlouvy o dílo se zhotovitelem PROLEMAX s.r.o. Plzeň, na stavbu Dětská hřiště – Veřejné dětské hřiště Dolní Folmava a Dětské hřiště u MŠ Česká Kubice, cena díla včetně DPH 2.185.209,- Kč.
9. OZ odsouhlasilo nainstalování internetu do hasičské zbrojnice č.p. 61 Dolní Folmava.
10. Žádosti organizací SDH Starý Klíčov, TJ Jiskra Domažlice a HC Domažlice o poskytnutí finančních příspěvků projedná zastupitelstvo v měsíci listopadu.
11. OZ vzalo na vědomí vyúčtování poskytnutých příspěvků na činnost organizace Oblastní charita Červený Kostelec a HC Domažlice.
12. Na dalším zasedání se rozhodne přidělení bytu v č.p.45 Česká Kubice.
13. OZ odsouhlasilo výškové umístění RD v k.ú. Horní Folmava na stavební parcele pana Anh Luu Van (pan Alan) dle předloženého technického výkresu.
14. OZ projedná umístění stavby skladu a plotu v lokalitě Horní Folmava u kostela, po doplnění vyjádření vlastníků sousedních pozemků.
15. Zastupitelstvo odsouhlasilo pokácení 2 ks jehličnanů u sportovní haly a výsadbu nové zeleně.

zapsala: Ticháčková ověřili: S. Pražák, J. Záhořík


Ing. Vladimír K o r a n d a
starosta obce

Zodpovídá: Správce Webu

Rozpočet

Rozpočet

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
1
27 28 29 30 31
1
1 2

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

svoz odpadu

Březen 2023
Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na