Menu
Obec Česká Kubice
Česká Kubice

Usnesení č. 18 ze dne 5.11.2012

Číslo jednací:

Usnesení č. 18/2012
ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 5.11. 2012

1. Zastupitelstvo ruší v v bodu 3. Zápisu ze zasedání ZO Česká Kubice konaného dne 22.10. 2012 a v bodu 3. Usnesení č.17/2012 ze zasedání ZO Česká Kubice konaného dne 22.10. 2012 větu:
Zastupitelstvo rozhodlo o zániku Mateřské školy Spálenec a Základní školy Česká Kubice k 28. 2. 2012. Pro hlasovalo 7 zastupitelů, 1 se zdržel hlasování, nikdo nehlasoval proti. Věta je změněna takto :
Zastupitelstvo rozhodlo o zániku Mateřské školy Spálenec a Základní školy Česká Kubice k 28. 2. 2013. Pro hlasovalo 7 zastupitelů, 1 se zdržel hlasování, nikdo nehlasoval proti.
Dále Zastupitelstvo ruší v bodu 3. Zápisu ze zasedání ZO Česká Kubice konaného dne 22. 10. 2012 a v bodu 3. Usnesení č. 17/2012 ze zasedání ZO Česká Kubice konaného dne 22. 10. 2012 větu:
Pro odvolání ředitelky MŠ Spálenec a ZŠ Česká Kubice ke dni 28. 2. 2012 z důvodu zániku organizací hlasovalo 7 zastupitelů, 1 se zdržel hlasování. Věta je nahrazena takto:
Pro odvolání ředitelky MŠ Spálenec a ZŠ Česká Kubice ke dni 28. 2. 2013 z důvodu zániku organizací hlasovalo 7 zastupitelů, 1 se zdržel hlasování.
2. Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy o provedení podmiňujících investic. V souvislosti s plánovanou výstavbou,, Hotel Panorama centrum Folmava“, zastupitelstvo odsouhlasilo podíl investora Folmava Resort s.r.o. na úhradě nezbytných investic ČOV Folmava a Posílení vodního zdroje Folmava ve výši 2.200.000,- Kč. Jeden člen se zdržel hlasování.
3. OZ odsouhlasilo proplacení faktury pro CHVaK Domažlice za cisternové navážení vody do vodojemu Folmava za měsíce srpen, září, říjen 2012 ve výši 235.493,- Kč.
4. OZ odsouhlasilo uzavření smlouvy- pronájmu pozemku na dodávku vody z pozemku pana Baumanna v k.ú. Dolní Folmava mezi majitelem panem Baumannem, provozovatelem CHVaK Domažlice a odběratelem obcí Česká Kubice na dobu 1 rok,
výše nájmu za kalendářní měsíc 10.000,- Kč.
5. OZ rozhodlo pořídit do nově zřizované služebny Policie ČR na Folmavě tepelné
čerpadlo Panasonic Aquaera 16.
6. OZ rozhodlo navýšit základní jmění společnosti Služby obce Česká Kubice s.r.o.
o výši 1.833.333,36 Kč.
7. OZ souhlasí s uplatněním návrhu na přihlášení historického majetku obce Česká
Kubice do 31.3. 2013. Souhlasí, aby zadání pro obec vypracovala firma Agroreal CZ.
8. OZ souhlasí se zbudováním kanalizační přípojky z nemovitosti na st.p. 68 v k.ú. Horní Folmava do stávající kanalizační stoky přes pozemky obce Česká Kubice p.č. 22, 23, 24 v k.ú. Dolní Folmava.
9. OZ navrhla firmě Kohel–Folmava s.r.o. odkoupit pozemky v k.ú. Horní Folmava za cenu 50,- Kč/m2. Rozhodne se na příštím zasedání.
10. Zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí finančního daru ve výši 70.000,- Kč
společnosti PRESSFIL CART s.r.o. Plzeň na vydání knihy ,, Dřevěný chlebíček od Čerchova‘‘ spisovatelky Marie Korandové.
11. Chyba v zápise ze zasedání ZO Česká Kubice konaného dne 16.4. 2012 a chyba v Usnesení č.8/2012 ze zasedání ZO Česká Kubice konananého dne 18.4. 2012 bude opravena na příštím zasedání.
12. Zastupitelstvo odsouhlasilo udělení výjimky z počtu žáků pro ZŠ Česká Kubice na
školní rok 2012/ 2013. OZ schválilo poskytnutí dotace na neinvestiční prostředky v souvislosti s udělením výjimky z počtu žáků ve výši 170.000,- Kč. Zároveň OZ schválilo příslušnou rozpočtovou změnu.
13. OZ odsouhlasilo výkaz zisku a ztráty, rozvahu a přílohu účetní závěrky příspěvkové organizace MŠ Spálenec sestavenou k 30.9. 2012.
14. Zastupitelstvo odsouhlasilo proplacení dílčí faktury firmě STAFIKO-stav s.r.o. ve výši 672.454,- Kč za provedené stavební práce na akci Rozšíření MŠ Česká Kubice.
15. OZ odsouhlasilo příspěvek ve výši 50.800,- Kč , který obec uhradí na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou dopravou v roce 2013 Plzeňskému kraji.
16. OZ odsouhlasilo zakoupení vrat do hasičské zbrojnice Česká Kubice od firmy RINKL za cenu 68.000,- Kč.
17. Žádost žen z České Kubice, o prominutí poplatku za využití haly za výuku Zumby se projedná na příštím zasedání.
18. Žádost pana J. Kalného o snížení nájemného ve sportovní hale bude projednána na
příštím zasedání.
19. Na příštím zasedání budou projednány finanční příspěvky na akci pro seniory a na
adventní večery pro občany.

zapsala: Ticháčková

ověřili: J. Duffková, S. Rap


ing. Vladimír K o r a n d a
starosta obce

Zodpovídá: Správce Webu

Rozpočet

Rozpočet

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
1
12
13 14 15 16 17 18
1
19
20 21 22 23 24 25
1
26
27 28 29 30 1 2 3

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

svoz odpadu

Červen 2022
Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na