Menu
Obec Česká Kubice
Česká Kubice

Usnesení č. 19 ze dne 19.11.2012

Číslo jednací:

Usnesení č. 19/2012

ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 19. 11. 2012

l. Zastupitelstvo odsouhlasilo prominutí poplatku za využívání sportovní haly při hodinách

Zumby.

2. Zápis a usnesení č. 18/2012 ze zasedání konaného dne 5. 11. 2012 byl schválen.

3. OZ rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 60.000,- Kč SDH Spálenec a

provedení rozpočtové změny. Mobilní svoz nebezpečného a kovového odpadu zajišťuje pro

potřeby obce Česká Kubice a jejich částí SDH Česká Kubice, SDH Folmava a SDH

Spálenec.

4. Smlouvy o demolici, podmíněné investici o zajištění investice s firmou Folmava Resorts

budou podepsány až po písemném vyjádření CHVaKu Domažlice.

5. Casino Horní Folmava 11 bude projednáno na dalším OZ.

6. Zastupitelstvo ruší bod č. 8 v zápisu ze zasedání ZO konaného dne 16.4.2012 a bod č. 4 v usnesení č. 8/2012 ze dne 16. 4. 2012 a nahrazuje jej takto: OZ odsouhlasilo prodej pozemku č. 69/11 v k.ú. Nový Spálenec o výměře 139 m2 za cenu 50,- Kč za 1 m2 panu Pospíšilovi. Ve smlouvě bude uvedeno, že zhotovení geometrického plánu hradí p. Pospíšil, vklad na KÚ hradí obec. Dále OZ odsouhlasilo prodej pozemku č. 1073/4 o výměře 40 m2 v k.ú. Česká Kubice za cenu 50,- Kč za 1 m2 panu Královcovi, náklady na geometrický plán hradí p. Královec, vklad na KÚ hradí obec.

7. OZ rozhodlo o odkoupení části pozemku ze st. 38/1 o výměře 34 m2, ze st. 33 o výměře 93 m2 a z č. 551/11 o výměře 43 m2 v k.ú. Horní Folmava paní L. Kohelové a panu T. Kohelovi za cenu 100,- Kč za 1 m2 a odkoupení části pozemku č. 134 o výměře 16 m2 v k.ú. Horní Folmava firmě Kohel – Folmava, vše dle geometrického plánu č. 336-351/2012.

8. Obec Česká Kubice nebude požadovat změnu jízdního řádu autobusové dopravy.

9. Zastupitelstvo rozhodlo na doporučení finančního výboru vrátit ing. Královcovi poplatek z ubytovací kapacity ve výši 392,- Kč, zaslaný dne 13.9.2012.

OZ odsouhlasilo vytvoření nových nájemních smluv, nebo dodatků ke stávajícím smlouvám na parkoviště TIR Folmava dle skutečně pronajatých m2.

10. OZ odsouhlasilo finanční příspěvek pro seniory ve výši 300,- Kč a zaplacení občerstvení při posezení seniorů dne 1. 12. 2012. Dále bylo rozhodnuto o proplacení občerstvení během adventních večerů a provedení rozpočtových změn.

11. OZ rozhodlo o poskytnutí půjčky Službám obce Česká Kubice na nákup následující techniky: traktor Deutz Fahr Agroton za 2.325.480,- Kč, návěs třístranný sklopný T 663/2 7 t za 374.400,- Kč, příkopový stroj TP 51 Farm za 384.642,- Kč zametač KM – T 23 UH za 122.184,- Kč a návěsu Fliegl za 752.000,- Kč.

12. OZ schválilo plán inventur s ustanovilo inventarizační komisi – předseda R. Gerberg a členové Mgr. M. Randová a J. Záhořík.

13. OZ doporučuje přiznat osobní ohodnocení ředitelce ZŠ ve výši 400,- Kč.

14. OZ rozhodlo o snížení nájmu za občerstvení ve sportovní hale na 1.000,- Kč měsíčně.

15. Zastupitelstvo souhlasí se zrušením dvou hraničních cest v k.ú. Horní Folmava č.parc. 520 a 519 ve vlastnictví obce Česká Kubice.

16. OZ souhlasí s vyvěšením záměru prodeje parc. č. 1393/16 v k.ú. Česká Kubice a následným prodejem.

17. S navrženým zněním závazku obce vůči panu Baumanovi k územnímu plánu obce OZ nesouhlasí.

18. Zadávací dokumentace na hasičské auto CAS bude projednána na dalším OZ.

19. Den otevřených dveří v nové MŠ se bude konat 2. 12. 2012 od 15.00 hodin.

20. Správu internetových stránek obce budou zajišťovat pracovnice OÚ.

21. Další OZ se bude konat 3. 12. 2012.

Zapsala: O. Navrátilová ověřili: R. Gerberg, T. Kohel

Ing. Vladimír Koranda

Starosta obce

Zodpovídá: Správce Webu

Rozpočet

Rozpočet

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
1
27 28 29 30 31
1
1 2

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

svoz odpadu

Březen 2023
Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na