Menu
Obec Česká Kubice
Česká Kubice

Usnesení č. 2 ze dne 26. 1. 2015

Číslo jednací:

Usnesení č. 2/2015 zastupitelstva obce Česká Kubice ze dne 26.1.2015 od 18:00 hodin

 1. Usnesení č. 1/2015, po schválení kontrolním výborem schválili všichni přítomní členové OZ.
 2. Smlouva o dílo na inženýrskou činnost na akci „ Česká Kubice – výstavba chodníků při II/190 s Karlem Abrahámem –AB engineering za cenu 5.000,- Kč bez DPH byla schválena všemi zastupiteli. OZ jmenuje komisi pro hodnocení nabídek ve složení: Mgr. Randová, R. Gerberg, M. Gibfriedová. Hodnocení se bude konat 5.2.2015 v 17:00 hodin na OÚ.
 3. OZ schválili nabídku F. Švehly na výměnu střešní krytiny na domě čp. 45 Luisa za cenu 215.050- Kč včetně DPH.
 4. OZ souhlasí s prodloužením vodovodního řadu a kanalizace na pozemek 1214/36 k možnému dalšímu připojení pozemků č. 1214/32, 1214/33, 1214/34 a 1214/35, pokud při realizaci vedení přes pozemek M. Kůsta bude bez nároku na věcné břemeno.
 5. OZ souhlasí s vedením nové optické sítě společnosti O2 Czech Republic na pozemek č. 1393/6 v k.ú. Česká Kubice. Nikdo nehlasoval proti ani se nezdržel hlasování.
 6. OZ nesouhlasí s vydáním souhlasného stanoviska Chvaku Domažlice k PD „ Myčka osobních automobilů u ČSPH RoBiN OIL – Folmava „ na poz. parc. č. 375/8,375/9 v k.ú. Horní Folmava, k uvedené akci se obec Česká Kubice již jednou vyjádřila zamítavě z důvodu ohrožení zásobování pitnou vodou.
 7. OZ souhlasí z důvodu majetkového vypořádání pozemků v k.ú. Starý a Nový Spálenec s převodem pozemků parc. č, 401/1 k.ú. Nový Spálenec a parc. č. 530 v k.ú. Starý Spálenec do vlastnictví Plzeňského kraje k hospodaření se svěřeným majetkem Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje.
 8. OZ předběžně souhlasí se stavbou kavárny a jejího zázemí na pozemku č. 386/2 v k.ú. Horní Folmava společnosti T.G. as.. V souvislosti se stavbou by došlo k pokácení 4 borovic. OZ souhlasí za předpokladu, že za pokácené stromy bude provedena náhradní výsadba zeleně určená obcí. Dále tato společnost žádá o možnost umístění dopravně informačních tabulí na sloupy VO v majetku obce. OZ požaduje zaslat návrhy provedení tabulí, poté se vyjádří.
 9. Návrh na dopravní značení na Folmavě bude spolu se žádostí zaslán na PČR.
 10. OZ souhlasí, aby starosta jednal o narovnání pozemkových vztahů s EDP Komořany.
 11. OZ schválilo nákup odvlhčovače s příslušenstvím typ TE 90 za cenu 54.033,- Kč včetně DPH.
 12. Stavbu autobusového zálivu na Folmavě za cenu 343.022,- včetně DPH odsouhlasili všichni zastupitelé.

Zapsala: O. Navrátilová ověřili: Mgr. M. Randová, R. Gerberg

Ing. Vladimír Koranda

Starosta obce

Zodpovídá: Správce Webu

Rozpočet

Rozpočet

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
1
27 28 29 30 31
1
1 2

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

svoz odpadu

Březen 2023
Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na