Menu
Obec Česká Kubice
Česká Kubice

Usnesení č. 20 ze dne 12. 11. 2014

Číslo jednací:

Usnesení č. 20/2014 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 12. 11. 2014 od 18:00hod

 1. Smlouvu o dílo mezi obcí Česká Kubice a Ing. Oldřichem Kovaříkem na dodávku stavby „ Rodinné domy Folmava – RD 1, 2 a 3“ odsouhlasilo 8 zastupitelů a 2 se zdrželi hlasování.
 2. OZ odsouhlasilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-0009439/1/VB Česká Kubice, p. 1393/15, 16 – KN. OZ souhlasí a nemá námitek na připojení nových parcel do el. soustavy. Bude provedena výměna stávající pojistkové skříně č. X5, která je umístěna na parc. č. 1393/12 za novou rozpojovací skříň SR502 č. R74. Výkop povede pod pozemkem parc. č. 1393/17 a ukončen v pojistkové skříni SS200 č. X75, která bude umístěna na společné hranici na pozemcích parc. č. 1393/15 a 1393/16 v k. ú. Česká Kubice. Dále OZ nemá námitek k připojení lokality čtyř rodinných domků na parc. č. 1214/34, 1214/35, 1214/32 a 1214/33 v k. ú. Česká Kubice u pana M. Kůsta. Dále OZ nemá námitek k připojení šesti rodinných domků na pozemku parc. č. KN 54/1, 5/3 a 5/86 v k. ú. Horní Folmava.
 3. OZ přidělilo byt nad ZŠ Česká Kubice manželům Tumovým, kteří v současné době bydlí v čp. 29 v obci Česká Kubice a druhý byt nad ZŠ byl přidělen paní Heleně Pexové - Václavovičové z Luisy.
 4. OZ odsouhlasilo odměny za výkon funkce členům zastupitelstva dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003. Členem finančního výboru byl zvolen S. Pražák a J. Duffková, členem stavebního výboru byl zvolen V. Duffek a Mgr. M. Randová a členem kontrolního výboru byl zvolen S. Rap a R. Strádal. Tyto členy odsouhlasili všichni přítomní zastupitelé. Předsedové těchto výborů byli schváleni na ustavující schůzi obecního zastupitelstva.
 5. Oz odsouhlasilo finanční příspěvek ve výši 4000,- Kč na nákup balíčků pro děti na 7. Prosince, kdy je naplánovaná Mikulášská zumba party. Dále OZ odsouhlasilo finanční příspěvek ve výši 2000,- na proplacení nájmu za užití sálu MKS Domažlice na charitativní akci „Charitativní vánoční jarmark“, jehož patronem je obec Česká Kubice a dále odsouhlasilo vytištění 50 ks plakátů ve formátu A4.
 6. OZ nemá námitek a souhlasí s vybudováním nové optické sítě O2, pro připojení stávajícího telekomunikačního zařízení T-mobile CR umístěného u anténní věže na pozemku parc. č. 1393/6 v k. ú. Česká Kubice.
 7. OZ odsouhlasilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi obcí Česká Kubice a O2 Czech Republic a.s., na pozemcích KN 1393/6 a KN č. 1427/3 v k. ú. Česká Kubice a KN č. 485/3, KN 249/36 a KN 486 v k. ú. Starý Spálenec.
 8. OZ souhlasí s provedením telemetrie ČOV Spálenec firmou CHVaK Domažlice za cenu 64.229,- Kč.
 9. OZ nemá námitek k výměně střešní krytiny na nemovitosti Spálenec čp. 2, majitelkou je paní Anna Kocúrková.
 10. OZ nemá námitek a souhlasí s pokácením ovocného stromu na pozemku parc. č. 220/15 v k. ú. Starý Spálenec.
 11. OZ nemá námitek a souhlasí s pokácením náletových dřevin na pozemcích parc. č. 239/3 a 239/4 v K. ú. Starý Spálenec.
 12. OZ nemá námitek k oznámení o stavbě kotce pro psa – Peter Daníček, Dolní Folmava č. e. 5
 13. OZ odsouhlasilo zažádat na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod poz. parc. č. 583 v k. ú. Horní Folmava.

Zapisovatelka: Bc. J. Baarová, DiS Ověřili. R. Gerberg, J. Slavík

Ing. Vladimír Koranda

starosta obce

Zodpovídá: Správce Webu

Rozpočet

Rozpočet

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
1
27 28 29 30 31
1
1 2

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

svoz odpadu

Březen 2023
Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na