Menu
Obec Česká Kubice
Česká Kubice

Usnesení č. 3 ze dne 9. 2. 2015

Číslo jednací:

Usnesení č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 9. 2. 2015 od 18:00hod v hasičské zbrojnici na Folmavě

 1. OZ souhlasí s žádostí pana Ing. Vogeltanze o povolení pokácením náletové dřeviny na pozemkové parcele 1127/3, 1128/1 v k. ú. Česká Kubice, Ing. Vogeltanz je majitelem uvedených pozemků. Jedná se o 1 jasan, 2 břízy, 4 duby, 4 javory a 2 smrky. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
 2. OZ souhlasí s vybudováním nového sportovního zázemí pro fotbalisty TJ Hraničář Česká Kubice za cenu cca. 8.600.000,- Kč. Nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
 3. OZ odsouhlasilo Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje ve výši 51.960,- Kč. Smlouva se uzavírá do 31. 12. 2018.
 4. OZ souhlasí s žádostí o finanční příspěvek pro SDH Folmava a SDH Česká Kubice ve výši 3.000,- Kč na občerstvení účastníků při masopustním průvodu, který se bude konat 14. 2. 2015 v obci Folmava a v České Kubici.
 5. OZ souhlasí se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi Lesy České republiky, s. p., jako „budoucí obtížený“ a obcí Česká Kubice jako „budoucí oprávněný“, hospodařit s pozemky.
 6. OZ odsouhlasilo schválení náhrad za zřízení věcného břemene takto:
 1. Za umístění inženýrských sítí (podzemní vedení, vzdušného vedení, v mostních konstrukcích apod.) ve výši 200,- Kč/bm v případě, že šíře ochranného pásma nepřesahuje 2 m, minimálně 1000,- Kč
 2. Za umístění nadzemních staveb technického vybavení inženýrských sítí (rozpojovacích skříní, pojistkových skříní, sloupů apod.) s půdorysnými rozměry do 1 m2 a stanoveným ochranným pásmem nepřesahujícím 2m ve výši 1.0000,- Kč/ks
 3. Za umístění nadzemních staveb technického vybavení inženýrských sítí (stanice energetického zařízení, trafostanice apod.) s půdorysnými rozměry nad 1m2 ve výši 400,- Kč/m2, minimálně 1.000,- Kč, když pro výčet náhrady se bere v úvahu plocha včetně ochranného pásma, k jednorázovým náhradám se vyměřuje DPH ve výši dle platných právních předpisů.
 4. Stanovení jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene umístění jednorázových inženýrských sítí (nemajících charakter přípojek a určených pro podnikání, distribuce) v pozemcích ve vlastnictví obce Česká Kubice pro případ, kdy jsou tyto pozemky dotčeny pouze ochranným pásmem inženýrské sítě ve výši 100,- Kč/m2 s tím, že tyto náhrady se neuplatní v případech, kdy za uložení předmětné inženýrské sítě ve stejném úseku byla již stanovena náhrada dle usnesení obce Česká Kubice (bod a), b), c)), k jednorázové náhradě se vyměřuje DPH ve výši dle platných právních předpisů.
 1. Obec Č. K. souhlasí se směnou pozemků za těchto podmínek: Směna bude provedena dle GP číslo 181-571/2014. Z důvodu rozdílných výměr směňovaných pozemků bude provedena s cenovým vyrovnáním, které činí 12.300,- Kč. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. Dále Obec Česká Kubice souhlasí se změnou využití p. p. číslo 30/2 (dle KN), 30/28 (dle GP 181-571/2014) a 30/27 (dle GP 181-571/2014) na území smíšené – venkovské (za účelem výstavby RD). Nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Zapsala: Bc. J. Baarová, DiS Ověřili: J. Duffková, M. Gibfriedová

Ing. V. Koranda

starosta obce

Zodpovídá: Správce Webu

Rozpočet

Rozpočet

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
1
12
13 14 15 16 17 18
1
19
20 21 22 23 24 25
1
26
27 28 29 30 1 2 3

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

svoz odpadu

Červen 2022
Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na