Menu
Obec Česká Kubice
Česká Kubice

Usnesení č. 4 ze dne 20.2.2012

Číslo jednací:

Usnesení č. 4/2012

ze dne 20. 2. 2012

 1. Stékající voda na pozemek p. Skaly a na cestu bude řešena po šetření na místě s přihlédnutím k finančním možnostem obce.
 2. OZ odsouhlasilo roční účetní uzávěrka MŠ Spálenec a ZŠ Česká Kubice a přidělení hospodářského výsledku MŠ Spálenec 1120,81 Kč do fondu rezerv.
 3. OZ rozhodlo o zrušení subjektů MŠ Spálenec a ZŠ Česká Kubice a zřízení nového subjektu Základní a Mateřská škola Česká Kubice.
 4. OZ souhlasí s částkou 10.000,- Kč za vyhotovení žádosti o Grant z Programu přeshraniční spolupráce na akci „ Celnice – odkanalizování“ , rámcová smlouva bude po upravená projednána na dalším OZ.
 5. OZ souhlasí s proplacením za. Ing. O. Kovaříkovi za opravu kostela na Folmavě ve výši 350.474,- Kč a provedením rozpočtové změny.
 6. Zastupitelstvo opravňuje starostu k provádění rozpočtových změn do výše 400.000,- Kč. O změnách bude starosta informovat na nejbližším OZ.
 7. Zastupitelé odsouhlasili spolupráci s daňovým poradcem.
 8. S návrhem JUDr. Kozlera na zaslání uznání dluhu Ing. J. Souška a splátkového kalendáře souhlasí všichni zastupitelé.
 9. Ing. Koranda a T. Kohel požádají Státní statek Jeneč o pozemky č. 530 v k.ú. Starý Spálenec a stp. č. 24 v k.ú. Nový Spálenec. Bezúplatný převod části pozemku č. 760/2 v k.ú. Česká Kubice od SÚSPK zajistí starosta.
 10. Bude vyvěšen záměr zřízení věcného břemene na pozemku č. 485/3 v k.ú. Česká Kubice a č. 486 v k.ú. Starý Spálenec.
 11. I. Danielová bude zařazena do seznamu uchazečů o byt. Po předložení písemného souhlasu p. Denkoviče bude do jeho bytu přihlášena k trvalému pobytu T.Růžková.
 12. Obec Česká Kubice se bude podílet na financování autobusové dopravy na Čerchov částkou 10.000,- Kč. Od svazku Domažlicko zakoupí obec 20 kusů letáků Cyklostezky za cenu 8,- Kč za 1 kus.
 13. Zpracování nového dopravního řešení na Folmavě zajistí T. Kohel.
 14. Zastupitelstvo schválilo neinvestiční transfer pro obyvatelstvo – občanům přihlášeným k trvalému pobytu v obcích Česká Kubice, Folmava a Spálenec platbu ve výši 5,- Kč za 1 m3 stočného na základě údajů poskytnutých provozovatelem kanalizace a ČOV.
 15. OZ schválilo příspěvek na dětský karneval ve výši 5.000,- Kč a zaplacení poplatků OSA na pyžamový bál.

Zapsala: O. Navrátilová ověřili: Mgr. M. Randová, J. Záhořík

Ing. Vladimír Koranda

Starosta obce

Zodpovídá: Správce Webu

Rozpočet

Rozpočet

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
1
27 28 29 30 31
1
1 2

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

svoz odpadu

Březen 2023
Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na