Menu
Obec Česká Kubice
Česká Kubice

Usnesení č. 4 ze dne 23. 2. 2015

Číslo jednací:

Usnesení Zastupitelstva obce Česká Kubice č. 4/2015 ze dne 23. 2. 2015

 1. Usnesení č. 3/2015 odsouhlasili po kontrole kontrolním výborem všichni zastupitelé.
 2. OZ souhlasí s navýšením obecné odpovědnosti v pojistné smlouvě na 15 milionů Kč a uzavřením skupinového úrazového pojištění pro zastupitele.
 3. OZ rozhodlo o podpisu smlouvy o smlouvě budoucí mezi obcí Česká Kubice a společností Folmava Resorts s.r.o. na nemovitosti, které nyní společnost užívá na základě nájemní smlouvy. Pro hlasovalo 8 zastupitelů l člen se zdržel hlasování, nikdo nehlasoval proti.
 4. Zastupitelstvo odsouhlasilo znění smlouvy, z níž vyplývá zatížení pozemků týkající se této smlouvy věcnými břemeny, smlouvě o smlouvě budoucí a tento záměr bude vyvěšen.
 5. OZ schválilo podpis dodatku č. 4 ke smlouvě o umístění zařízení ze dne 16. 5. 2000 ve znění dodatků č. 1 až 3 se společností O2 Czech Republic a.s.
 6. OZ jednomyslně schválilo prodej pozemku č. 1119/1 o výměře290 m2 v k. ú. Česká Kubice za cenu 300,- Kč za 1 m2 manželům Švajnerovým.
 7. OZ schvaluje účetní rozvahu, výkaz zisků a ztrát za rok 2014 ZŠ a MŠ Česká Kubice a rozdělení výsledku hospodaření do rezervního fondu 91.153,07 Kč a 200.000,- Kč do fondu odměn. Pro hlasovalo 8 zastupitelů, 1 se zdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
 8. OZ souhlasí s přijetím Petra Duffka do pracovního poměru od 1.3.2015.
 9. OZ nemá připomínky ke stavbě rekreační chaty na parc. č. 220/26 na Spálenečku investora Luboše Hajznera.
 10. OZ odsouhlasilo zapůjčení automobilu Tranzit na odvoz členů SDH Česká Kubice na Srní dne 27. 2 – 1. 3. 2015.
 11. Obec požádá o úplatný převod pozemku č. 583 v k.ú. Horní Folmava UZSVM.
 12. OZ schvaluje výběr hodnotící komise na výběrové řízení na akci“ Česká Kubice – výstavba chodníků při II/190“, byla vybrána firma Swietelski.
 13. OZ jednomyslně schválilo podpis smlouvy na výměnu střechy na domu čp. 45 – Luisa v České Kubici s Milanem Veselým za cenu 267.950,- Kč včetně DPH.
 14. Na základě smlouvy o dílo OZ souhlasí s proplacením faktury za provedené práce na akci Přístavba přípravny a skladu u ZŠ a MŠ Česká Kubice ve výši 425.056,- Kč.
 15. OZ souhlasí s nabídkovou cenou za zhotovení 3 kusů kuchyňských linek do Luisy, cena za 1 linku 14.506,- Kč bez DPH a 3 kusů do RD na Folmavě – cena za 1 linku bez DPH 31.704,- Kč.
 16. OZ rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6.000,- Kč na dětský maškarní karneval a objednání velikonočního balíčku v ceně 730,- od společnosti Bona Helpo.
 17. Všichni zastupitelé odsouhlasili stanovení volně přístupných vnitřních prostor v budově Obecního úřadu.

Zapsala: O. Navrátilová ověřili: M. Šindelář, V. Duffek

Ing. Vladimír Koranda

Starosta obce

Zodpovídá: Správce Webu

Rozpočet

Rozpočet

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
1
27 28 29 30 31
1
1 2

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

svoz odpadu

Březen 2023
Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na