Menu
Obec Česká Kubice
Česká Kubice

Usnesení č. 7 ze dne 7. 4. 2015

Číslo jednací:

Usnesení Zastupitelstva obce Česká Kubice č. 7/2015 ze dne 7. 4. 2015

 1. OZ souhlasí s prodloužení termínovaného účtu FVE Folmava na dalších 5 let.
 2. OZ odsouhlasilo „ Prohlášení stavebníka a budoucího vlastníka“ č. j. 26/743/33200/2015 společnosti Folmava Resorts s.r.o. a obce Česká Kubice, týkající se Lesní cesty v k. ú. Česká Kubice.
 3. Všichni zastupitelé souhlasí s kupní smlouvou o převodu vlastnického práva k nemovitosti č. parc. 5/6 v k. ú. Horní Folmava manželům Ho Nam Trung a Lai Hai Van a o zřízení věcného práva výhrady zpětné koupě za cenu 300,- Kč za 1 m2.
 4. OZ schválilo podpis dodatku ke smlouvě o dílo s Ing. O. Kovaříkem na stavbu „ Rodinné domy Folmava – RD 1,2 a 3 s novou cenou 7.095.664,56 Kč. Dále bylo jednomyslně schváleno proplacení faktur na tuto stavu: fa. 150011 za částku 691.029,- Kč, fa. 150010 za částku 691.029,- Kč, a fa. 150009 za částku 687.457,- Kč.
 5. OZ souhlasí s vydáním územního řízení na stavbu multifunkčního objektu na parc. č. 10/1 a 10/38 v k. ú. Horní Folmava investora Tran Tien. Pro souhlas hlasovalo 10 zastupitelů, 1 se zdržel hlasování. Všichni zastupitelé souhlasí s přeložkou vedení VN přes pozemek obce č. 10/59 v k. ú. Horní Folmava a záměrem prodeje části pozemku č. 10/40 v k. ú. Horní Folmava pro vybudování sjezdu.
 6. OZ rozhodlo o vyplácení transferu za vodné ve výši 10,- Kč za 1 m3 za rok 2014 v celkové výši 211.050,- Kč dle podmínek stanovených usnesením OZ č. 21/2012. Transfer bude vyplácen občanům do konce měsíce května 2015.
 7. OZ rozhodlo, že nebude navyšovat odměny zastupitelů dle novely nařízení vlády č. 37/2003 a ponechá všechny odměny ve stávající výši.
 8. OZ rozhodlo všemi hlasy o zakoupení invalidního trojkola pro postiženého Michaela Knoppa v ceně 20.010,- Kč.

9. OZ souhlasí s vydáním povolení k pokácení vzrostlého smrku na pozemku u domu čp. 36 v České Kubice manželům p. Josefu Schleissovi z důvodu nebezpečí pádu na

nemovitost.

 1. OZ souhlasí se stavbou objektu pro uložení zahradního nářadí na pozemku č. 57/1 v k. ú. Nový Spálenec p. Bielka.
 2. OZ souhlasí, aby bylo zadáno vyhotovení geometrického plánu pozemků, které bude obec směňovat s p. Baumannem za pozemky pod cyklostezkou. OZ rozhodlo, že doplatek za pozemky bude 50,- Kč za 1 m2.
 3. OZ souhlasí, aby společnost Trans World Hotels Česká Kubice 64 umístila uzamykatelnou závoru na pozemek č. 1053/3 v k. ú. Česká Kubice. Klíče od závory budou předány na OÚ.
 4. Ve spolupráci s p. Bendou, ředitelem ML budou v ulici Do potok a na cyklostezku osazeny zábrany proti vjezdu automobilů, náklady uhradí obec, klíče budou mít všechny záchranné složky, ML a obec.
 5. OZ předběžně odsouhlasilo příspěvek na úhradu autobusu pro SDH na zájezd do Liberce.

Zapsala: O. Navrátilová ověřili: R. Strádal, M Šindelář

Ing. Vladimír Koranda

Starosta obce

Zodpovídá: Správce Webu

Rozpočet

Rozpočet

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
1
12
13 14 15 16 17 18
1
19
20 21 22 23 24 25
1
26
27 28 29 30 1 2 3

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

svoz odpadu

Červen 2022
Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na