Menu
Obec Česká Kubice
Česká Kubice

Usnesení č. 7 ze dne 8. 4. 2013

Číslo jednací:

Usnesení č. 7 ze dne 8. 4. 2013

ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice

 1. OZ schválilo účetní uzávěrku a závěrečný účet obce za rok 2012, včetně příloh.
 2. Zastupitelstvo obce Česká Kubice schvaluje účetní závěrky MŠ Spálenec a ZŠ Česká Kubice za rok 2012. Zastupitelstvo obce Česká Kubice schvaluje účetní závěrky MŠ Spálenec a ZŠ Česká Kubice za rok 2013, závěrka byla sestavena z důvodu zrušení PO k 28. 2. 2013. Zastupitelstvo obce Česká Kubice ukládá účetní obce zaúčtovat( převzít) do účetnictví obce veškeré závazky, pohledávky, majetek a ostatní veškeré zůstatky na účet Konečného účtu rozvážného obou uvedených organizací. Zrušené příspěvkové organizace MŠ Spálenec a ZŠ Česká Kubice předávají veškerý hmotný a nehmotný majetek nově vzniklé organizaci Základní a Mateřská škola Česká Kubice.
 3. OZ schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 40.000,- Kč SDH Folmava a 15.000,- Kč TJ Sokol Babylon na slavnostní otevření zrekonstruovaného sportoviště.
 4. OZ odsouhlasilo prodej pozemku č. 18 a 19 v k.ú. Dolní Folmava paní O. Böhmové za cenu 50,- Kč za 1 m2, která uhradí náklady na zaměření pozemku.
 5. OZ odsouhlasilo odkoupení pozemku na Koptovně od p. Příbka za cenu 300,- Kč za 1 m2.
 6. OZ rozhodlo o výměně elektroinstalace ve sklepě domu čp. 88 firmou Elektro Pospíšil za cenu 29.785,- Kč.
 7. OZ rozhodlo o umístění cedule „Zákaz hazardních her“ do restaurace a o zakoupení čističky vzduchu od firmy Geton za cenu 49.109,- Kč.
 8. OZ nesouhlasí s vydáním povolení loterie v provozovně Horní Folmnava 55 z hlediska změny majitele provozovny.
 9. OZ rozhodlo o poskytnutí půjčky firmě Fotovoltaika Folmava s.r.o. ve výši 180.000,- Kč.
 10. OZ rozhodlo o odkoupení části pozemku č. 1075 v k.ú. Česká Kubice za cenu 300,- Kč za 1 m2.
 11. OZ souhlasí s proplacením faktury za Novabrik ve výši 71.026,- Kč.
 12. OZ odsouhlasilo vybudování dětského hřiště na Folmavě, umělé kluziště bude zařazeno do plánu investic na další období.
 13. OZ souhlasí s vybudováním garážového stání Z. Nejdla na pozemku č. 30/1 v k.ú. Dolní Folmava.
 14. OZ nesouhlasí s umístěním reklamních směrových tabulí na sloupy VO na kruhovém objezdu na Folmavě a dále podél obou stran komunikace procházející bývalou celnicí.
 15. OZ rozhodlo o poražení tisu v zahradě ZŠ.
 16. OZ rozhodlo, že pro poskytování transferu stočného na další období budou stanoveny nové podmínky.
 17. Zastupitelstvo rozhodlo o navýšení částky za vykupované pozemky na Folmavě dotčené cyklostezkou na 150,- Kč za 1 m2.
 18. Poskytování informací obcí bude na základě písemné žádosti žadatele, ve které bude jednoznačně vyjádřen požadavek, na který chce poskytnout informaci. Projednávání požadavků občana na zasedání zastupitelstva musí předcházet písemná žádost s uvedením požadavku, který chce projednat. Žádost musí být na Obecní úřad Česká Kubice doručena nejpozději 7 dní před konáním zastupitelstva buď osobně, poštou, nebo prostřednictvím datových schránek či e- mailem. Tyto informace budou zpoplatněny dle platného ceníku.
 19. Další OZ se bude konat 29. 4. 2013.

Zapsala: O. Navrátilová ověřili: M. Gibfriedová, J. Duffková

Ing. Vladimír Koranda

Starosta obce

Zodpovídá: Správce Webu

Rozpočet

Rozpočet

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
1
27 28 29 30 31
1
1 2

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

svoz odpadu

Březen 2023
Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na