Menu
Obec Česká Kubice
Česká Kubice

Usnesení č. 8 ze dne 29.4.2013

Číslo jednací:

Usnesení č. 8 / 2013
ze zasedání Zastupitelstva Obce Česká Kubice konaného dne 29. 4. 2013


1. Zastupitelstvo odsouhlasilo Smlouvu o výpůjčce mezi obcí Česká Kubice a Základní
školou a Mateřskou školou Česká Kubice, příspěvková organizace - na movitý a nemovitý majetek. Součástí smlouvy je příloha č.1 – seznam majetku svěřeného do
výpůjčky. Smlouva o výpůjčce majetku je nedílnou součástí zřizovací listiny příspěvkové organizace.
2. Zastupitelstvo odsouhlasilo mimořádný finanční příspěvek pro Základní školu a
Mateřskou školu Česká Kubice, příspěvková organizace v celkové výši 117.411,- Kč. Jedná se o peníze od zaniklých organizací, které budou převedeny nově vzniklé organizaci.
3. OZ odsouhlasilo mandátní smlouvu na organizační zajištění veřejné zakázky dodávka cisternové automobilové stříkačky Česká Kubice, cena za provedené práce činí 45.000,- Kč.
4. Zastupitelstvo Obce Česká Kubice vydává změnu č. 7 územního plánu sídelního
(ÚPN-SÚ) Česká Kubice jako opatření obecné povahy.
5. Zastupitelstvo odsouhlasilo finanční dar ve výši 200.000,- Kč pro fotbalový oddíl
TJ Hraničář Česká Kubice na sportovní a organizační činnost oddílu.
6. OZ projedná žádosti neziskových organizací o poskytnutí finančních příspěvků na
pracovní schůzce.
7. OZ odsouhlasilo proplatit část zádržného ve výši 250.000,- Kč firmě Stafiko stav s.r.o.- akce Přístavba MŠ k ZŠ Česká Kubice.
8. Zastupitelstvo souhlasí s dělením pozemků p.č. 392/4 a p.č. 392/9 v k.ú. Horní Folmava podle GP č. 372-60/2013( silnice I/26 okružní křižovatka Folmava) pro majetkové vypořádání pozemků s dotčenými vlastníky.
9. Zastupitelstvo odsouhlasilo žádost o směnu části pozemku p.č. 369/1 v k.ú. Česká
Kubice, vlastník Město Domažlice.
10. OZ vzalo na vědomí cenovou nabídku firmy Stafiko stav s.r.o. na zakázku Provedení a oprava plotu u ZŠ a MŠ Česká Kubice – cena 336.865,- Kč.
11. Zastupitelstvo odsouhlasilo výměnu bytu mezi nájemci bytu č. 2 ( V. Ferencová) a bytu č.3 (M. Fryml) v č.p.37 Horní Folmava.
Nájemní smlouva na pronájem bytu č. 2 v č.p. 37 Horní Folmava bude uzavřena s
paní Inesou Kovalenko, pohledávky za neuhrazené nájemné bude placeno dle
splátkového kalendáře.
.


zapsala: Ticháčková ověřili: M. Šindelář, R. Gerberg

Ing. Vladimír Koranda
starosta obce

Zodpovídá: Správce Webu

Rozpočet

Rozpočet

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
1
27 28 29 30 31
1
1 2

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

svoz odpadu

Březen 2023
Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na