Menu
Obec Česká Kubice
Česká Kubice

Usneseni č. 9 ze dne 14. 5. 2012

Číslo jednací:


Usnesení č.9/2012
ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 14.5. 2012

1. OZ na příštím zasedání rozhodne zda se bude finančně podílet na úhradě elektřiny v restauraci.
2. OZ odsouhlasilo smlouvu s American Chance Casinos a.s. o výplatě části výtěžku na veřejně prospěšné práce za účetní období 2011 ve výši 2.258.961,- Kč.
3. OZ odsouhlasilo smlouvu s Hollywood Spin, s.r.o. o výplatě části výtěžku za účetní období 2011 na činnost, rozvoj a potřeby obce ve výši 6.514.421,- Kč.
4. OZ odsouhlasilo záměr demolice stávajícího objektu č.p.68 Česká Kubice.
5. OZ odsouhlasilo záměr American Chance Casinos a.s. změnu fasády a úpravy střešního pláště budovy č.p.64 Česká Kubice
6. OZ odsouhlasilo záměr Trans World Hotels, s.r.o. stavba přístavby – vstupní hala, restaurace a ubytování v č.p.64 Česká Kubice.
7. OZ nesouhlasí se záměrem Trans World Hotels, s.r.o. v souvislosti s rekonstrukcí a přístavbou objektu č.p.64 Česká Kubice napojení dešťových svodů přístavby budovy č.p.64 Česká Kubice na stávající dešťové svody budovy casina č.p.64 Česká Kubice. Bude řešeno s provozovatelem vodovodních sítí CHVaK Domažlice.
8. Zastupitelstvo odsouhlasilo jmenování členů konkurzní komise na výběrové řízení ředitele ZŠ Česká Kubice : ing. Pavel Honzík (ČŠI), Mgr. Bedřiška Jelínková (KÚ PK), Mgr. Renata Reifová (ˇředitelka ZŠ Všeruby, Bc Kamila Bendová (ZŠ Česká Kubice), Renata Mančíková (školská rada), ing. Vladimír Koranda(zástupce obce), Radek Gerberg(zástupce obce). Předsedou komise byl určen ing. Pavel Honzík, tajemníkem komise byla jmenována Bc. Jana Pražáková, Dis. Rozhodnutí o jmenování členů konkurzní komise na výběrové řízení ředitele ZŠ Česká Kubice je nedílnou součásti tohoto usnesení.
9. Zastupitelstvo schválilo návrh Smlouvy č. 10080166 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životního prostředí na akci Revitalizace zeleně v obci Česká Kubice, Folmava a Spálenec ze dne 18.4. 2012, výše dotace činí celkem 817.644,75 Kč.
10. OZ odsouhlasilo dohodu o úhradě neinvestičních nákladů na školství v roce 2012 mezi městem Domažlice a obcí Česká Kubice.
11. OZ odsouhlasilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB na p.p.č. 392/2 v k.ú. Horní Folmava – stavba vyústního objektu dešťové kanalizace, úprava HP Folmava.
12. OZ schválilo kupní smlouvu o prodeji nemovitosti p.p.č. 5/73 v k.ú. Horní Folmava o výměře 1052 m2,kupující Pham Ngoc Cuong, Husova 2784, Plzeň.
13. OZ odsouhlasilo dohodu uzavřenou s ing. J.Souškem, Chodová Pláná ve věci úhrady pohledávky dlužníka vůči obci Česká Kubice.
14. OZ odsouhlasilo výkaz zisku a ztráty, rozvahu a přílohu účetní závěrky k 31.3. 2012 předložené příspěvkovou organizací MŠ Spálenec.
15. OZ schválilo závěrečný účet DSO Svazek Domažlicko za rok 2011.
16. OZ odsouhlasilo firmě Stafiko stav s.r.o. změnu subdodavatele na akci Rozšíření MŠ Česká Kubice – nákladní výtah, firma Výtah Line s.r.o. Plzeň.
17. OZ odsouhlasilo firmě Stafiko stav s.r.o. změnu subdodavatele na akci Rozšíření MŠ Česká Kubice – zastřešení, tesařství Matouš Kůst, Česká Kubice.
18. OZ bere na vědomí čerpání položek na stavbu Přístavba MŠ Česká Kubice za období duben 2012, stavební dozor p. Abrahám provede kontrolu čerpání položek.
19. OZ odsouhlasilo finanční příspěvek na akci Dětský den v České Kubici ve výši 5.000,- Kč a příspěvek na Dětský den ve Folmavě ve výši 5.000,- Kč.
20. OZ odsouhlasilo záměr úpravy terénu za sportovní halou a vybudování pétanquové dráhy.

zapsala: Ticháčková

ověřili: M. Šindelář, T. Kohel

Ing. Vladimír K o r a n d a
starosta obce


Zodpovídá: Správce Webu

Rozpočet

Rozpočet

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
1
27 28 29 30 31
1
1 2

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

svoz odpadu

Březen 2023
Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na