Menu
Obec Česká Kubice
Česká Kubice

Usnesení č. 9 ze dne 4. 5. 2015

Číslo jednací:

Usnesení Zastupitelstva obce Česká Kubice č. 9/2015 ze dne 4. 5. 2015

  1. OZ jmenuje komisi pro hodnocení nabídek výběrového řízení na akci „ Česká Kubice – provozní budova technických služeb“ ve složení: M. Gibfriedová, R. Gerberg a S. Pražák. Komise se sejde 13. 5. 2015 ve 14.00 hodin. OZ schválilo podpis smlouvy o dílo na administraci tohoto výběrového řízení s K. Abrhámem za cenu 5.000,- Kč bez DPH.
  2. Všichni zastupitelé schválili bezúplatný převod darovací smlouvou pozemku parc. č. 40/1 ostatní plocha,komunikace (II/190) o výměře 2099 m2 v k.ú. Nový Spálenec a parc. č. 530 ostatní plocha,silnice (II/190 o výměře 854 m2 v k.ú. Starý Spálenec pro Plzeňský kraj k hospodaření se svěřeným majetkem Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje.
  3. OZ rozhodlo o poskytnutí finančního daru ve výši 100.000,- Kč Stodské nemocnici na nákup porodnické postele.
  4. OZ rozhodlo, že sběr biologického odpadu bude realizován v prostorách nově budovaného technického zázemí hospodářské činnosti.
  5. Společnost Sakol žádá o stanovisko k povolení k nakládání s povrchovými vodami pro PHM OMV Folmava. Obec se vyjádří po předložení stanoviska MěÚ odboru ŽP.
  6. OZ souhlasí s napojením a budoucím odběrem vody z obecního vodovodu pro uvažovaný RD Folmava parc. č. 31 a s napojením a budoucímu vypouštění odpadní vody z domovní ČOV a dešťové vody do zatruběného vodního toku .
  7. OZ souhlasí s provedením demolice zastřešení bývalé celnice Folmava a po ukončení demolice s fakturací firmě Top Tank za šrot dle znaleckého posudku 2.256.500,- Kč , obci bude fakturována cena za demolici 1.624.655. Vzniklý rozdíl ve výši 631 845,- Kč bude zápočtem odeslán obci Česká Kubice.
  8. OZ rozhodlo o pronájmu pozemkového pruhu na pozemcích 1427/3 a 458/3 v k.ú. Starý Spálenec 40x4 m manželům Randovým za cenu 50,- Kč za rok. Pro hlasovalo 9 zastupitelů, 1 se zdržel hlasování.
  9. OZ souhlasí s oplocením zahrady o výměře cca 130m u nemovitosti čp. 37 na Folmavě panu T. Růžkovi na jeho vlastní náklady. Před oplocením předloží písemné souhlasy ostatních nájemníků domu čp. 37.

10. OZ souhlasí s proplacením nákladů ve výši 2.000,- Kč od 1.12.2014 do 31.3. 2015 za zapůjčení polohovací postele pro paní Svobodovou.

11. OZ rozhodlo o zakoupení dvou zásahových obleků za cenu 35.000,- Kč pro SDH Folmava, se zakoupením letních pneu na VW Transporter OZ nesouhlasí.

12. OZ schválilo Řád veřejného pohřebiště obce Česká Kubice a vzor smlouvy o nájmu hrobového místa.

12.OZ rozhodlo, že p. Pražák bude vedoucí pracovník hospodářské činnosti obce, ten souhlasí.

Zapsala: O. Navrátilová ověřili: R. Gerberg, S. Pražák

Ing. Vladimír Koranda

Starosta obce

Zodpovídá: Správce Webu

Rozpočet

Rozpočet

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
1
27 28 29 30 31
1
1 2

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

svoz odpadu

Březen 2023
Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na