Menu
Obec Česká Kubice
Česká Kubice

Historie SDH Folmava

Od nepaměti patřil k největším pohromám lidí požár. Proto od prvé poloviny minulého století začali občané uvažovat o organizovaném boji proti tomuto živlu.

Začali se vytvářet hasičské sbory. Po založení dobrovolného hasičského sboru ve Kdyni a v Domažlicích, vznikají též sbory v Klenčí, Koutě, Újezdě a také na Folmavě. Všechny tyto sbory byly sdruženy v okresní hasičské jednotě Domažlice.

Historické prameny uvádějí založení dobrovolného hasičského sboru ve Folmavě v roce 1878.

13. 6. 1878 byla vysvěcena stříkačka vikářem K. Hájkem. Slavnostní řeč držel člen sboru p. Robl.

1. 9. 1878 byl vysvěcen sborový prapor. Slavnosti se zúčastnilo 10 hasičských spolků v počtu 400 mužů. Z českých sborů domažlický s hudbou, novokdyňský s hudbou, klenečský a koutecký. Z německých sborů všerubský s hudbou, nemanický s hudbou, hiršovský a fíchtenbachský. Z bavorských sborů brodský, z Vosí s hudbou. Kmotrou byla paní Roblová. Slavnosti byl přítomen okresní hejtman N. Ekert, K. Lierhut s chotí (dárcové praporu), obecní a celní představení a mnoho hostí z okolí a Bavorska.

Německý hasičský sbor měl tehdy již 70 až 80 aktivních dobrovolných členů, které zprvu vedl Karl Semmelbauer, později Johan Siegl a také Franz Macht, ostatně i Karl Pangratz.

Folmavský dobrovolný hasičský sbor měl svůj objekt později a poté byl vybaven i motorovou stříkačkou. Sbor měl i několik vážných zásahů: v roce 1878 ve Furthu, v roce 1885 v Diebergu, v roce 1925 v Dabergu, v roce 1927 v Schafbergu. Také ve Folmavě zasahovali v letech 1937 až 1945 v domech č. 3, č. 29, č. 30, č. 36 ač. 37.

Hasiči se v obci každoročně podíleli na společenských událostech a organizovali kulturní akce.

Jeden místní plátek s názvem „Posel od Čerchova" v roce 1934 uvádí, že místní hasičský sbor byl jedním z účastníků slavnosti k 10. výročí založení folmavské školy.

V roce 1964 byla zbourána hasičská zbrojnice „Pod lipou" a technika byla uložena v garáži bytovky čp. 4. Byla to dvoukolová kára s příslušenstvím. V roce 1969 byla kára nahrazena stříkačkou PPS 8 a v roce 1983 stříkačkou PPS 12 z České Kubice.

V roce 1973 bylo započato budování nové hasičské zbrojnice v akci „Z". Na stavbě pracovali všichni členové sboru, který měl v průměru 25 členů a to pod vedením předsedy Josefa Baura. Celková hodnota budovaného díla překročila částku 130 000, - Kč. Nejvíce se na budování podíleli Karel Nový, Štefan Hečko, Antonín Popela, Jindřich Moravec st. a ml., Jan Příbek, Šimon Beneš, Josef Baur, Tomáš Kohel st. a ml., Josef Duffek, František Krčmář, Pavel Vojvodík a další.

Slavnostní otevření zbrojnice se konalo u příležitosti „folmavské pouti" v roce 1974. Slavnosti se zúčastnili zástupci okresu a NV obce Česká Kubice. Nejlepší a zasloužilí členové hasičského byli oceněni diplomy a věcnými dary. Do nové zbrojnice byla uložena stávající technika.

Funkcionáři dobrovolných hasičů na Folmavě od roku 1964 do roku 1996

Předsedové:                                                             

 • Miroslav Maršík                                                                               
 • Jaroslav Selzer
 • Václav Výtovec
 • Josef Pikart
 • Štefan Hečko
 • Josef Bauer
 • Jan Přibek
 • Antonín Popela
 • Jindřich Moravec
 • František Krčmář
 • Roman Wimmer
 • a znovu Jindřich Moravec

Velitelé:

 • Karel Nový
 • Josef Duffek
 • Jindřich Moravec
 • Jaroslav Halačka
 • Václav Duffek
 • Miroslav Fryml

Historické události od roku 1989, kdy docházelo v čele společnosti k velkým změnám a obratům, se bohužel podepsali na činnosti sboru, tím že většina členů bohužel opustila řady hasičů. V roce 1996 měl celý sbor pouze 14 členů.

Členská základna v roce 1996:

 1. Milan Bolovanský
 2. Miroslav Fryml
 3. Jaroslav Halačka st.
 4. Jaroslav Halačka ml.
 5. František Krčmář
 6. Jaroslav Krejsa
 7. Radek Krejsa
 8. Pavel Kuzma
 9. Jindřich Moravec
 10. Josef Moravec
 11. Jaromír Pospíšil
 12. Jan Přibek
 13. Jaroslav Selzer
 14. Alexandr Szabo

Po roce 1996 se začala činnost sboru znovu obnovovat a to hlavně osobní zásluhou Jindřicha Moravce. Postupně přibývali noví členové a již v roce 1998 čítala členská základna 32 členů.

V roce 1997 byl hasičský sbor vybaven novými pracovními a vycházkovými uniformami, jejichž pořizovací hodnotu uhradili sponzoři.

Historie sboru za posledních 10 let - od roku 1998 do dnešních dnů

Rok 1998 byl pro náš sbor velice zásadním a to hlavně tím, že na tento rok připadlo 120. výročí založení sboru. Tato oslava byla první velkou společenskou událostí po znovuoživení činnosti sboru v roce 1996.

S touto významnou historickou událostí bylo spjato mnoho přípravných činností a to zejména generální oprava hasičárny - opravy omítek, položení dlažby v garáži, oprava a nátěr fasády, nátěr oken a dveří. Dále byla provedena oprava střechy na hasičárně - provedla firma, uhradil obecní úřad. V neposlední řadě byla postavena nová venkovní bouda.

Jelikož první sborový prapor, který byl vysvěcen již 1. 9. 1878, se nedochoval, bylo rozhodnuto o pořízení praporu nového. Tento byl zakoupen v ceně 40 000,- Kč, kterou uhradili naši sponzoři. Mezi největší přispěvatele patřili F. Laitner a T. Kohel. Nový prapor byl vysvěcen v rámci oslav 120. výročí založení sboru a to 8. 8. 1998 v místním kostele.

Tento den se konala celodenní oslava založení hasičů na Folmavě a to za účasti zástupců OSH, OÚ, sborů okrsku č.2, hasičů ze Schafbergu a občanů okolních vesnic.

Dále bylo v tomto roce převedeno auto Škoda 1203 z obecního úřadu Česká Kubice a naplno se zapojilo do činnosti našeho sboru a to zejména dopravou motorové stříkačky PPS 12 a materiálního vybavení.

Také jsme se v tomto roce účastnili na oslavách 120. výročí SDH Újezd.

V roce 2000 se náš sbor zúčastnil oslav 130. výročí SDH Domažlice a 70. výročí SDH Babylon.

V následujícím roce, tj. v roce 2001, mezi nejvýznamnější počiny patřila výměna oken v garáži, nátěr střechy a parapetů v naší hasičské zbrojnici. Dále jsme provedli výměnu autobusové čekárny.

Přelomovým  rokem, zejména pro činnost zásahové jednotky, byl rok 2002, kdy jsme pořídily nového zásahové vozidlo Tatra 138 CAS 32. To převážně zaplatil obecní úřad Česká Kubice a dále sponzoři. S tímto se akceschopnost naší jednotky výrazně zvýšila, což se zhodnotilo při účasti na mnoha požárech. Dále jsme se v roce 2002 zúčastnili Festu v Schafbergu.

Velmi pestrým, ale také náročným rokem, byl rok 2003. U hasičské zbrojnice jsme vybetonovali taneční parket a postavili stožár, který slouží jako sušák na hadice. Zúčastnili jsme se oslav 75. výročí hasičů v Schafbergu. Byli jsme přítomni na oslavách 125. výročí SDH Újezd.

Na rok 2003 připadlo na náš sbor pořádání okrskové soutěže v požárním sportu.

Nejvýznamnější událostí roku 2003 bylo uspořádání oslavy 125. výročí založení našeho sboru. Ta se konala dne 23. 8. 2003 u hasičské zbrojnice. Při této příležitosti byl obohacen náš sborový prapor o stuhy od hasičů z Domažlic a Schafbergu.

V květnu 2004 se konaly oslavy vstupu do EU na kamionovém parkovišti. Dále jsme navštívili oslavy 120. výročí SDH Koloveč. Společně se sbory hasičů z Domažlic a Schafbergu jsme uspořádali „Duhu přátelství". Tato akce se konala z české i německé strany folmavského potoka. V letních měsících jsme zastřešili betonový parket u hasičské zbrojnice dřevěným přístřeškem. Na podzim jsme se zúčastnili oslavy křtu nového zásahového vozidla hasičů v Schafbergu.

V roce 2005 jsme prodloužili chodník od hasičské zbrojnice k silnici a provedli druhý nátěr přístřešku u zbrojnice. Dále byla opravena střešní krytina střechy na zbrojnici. Byli jsme přítomni na oslavách 110. výročí SDH Draženov.

V roce 2006 jsme vyměnili okna a vstupní dveře v klubovně hasičské zbrojnice. V tomto roce jsme se zúčastnili oslav výročí SDH Ždánov, SDH Havlovice, SDH Pasečnice.

V roce 2007 jsme vystavěli venkovní kamenný gril a zatravnili pozemek před zbrojnicí. Rovněž jsme přeložili sirénu na stožár, který slouží jako sušák hadic a to z důvodu lepší slyšitelnosti v obci. Dále jsme se zúčastnili oslavy 80. výročí SDH Česká Kubice. Na podzim byla zprovozněna zatravněná dráha, která je součástí sportovního areálu.

Rozpočet

Rozpočet

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
1
7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

svoz odpadu

Duben 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na