Navigace

Obsah

V prostorách technických služeb je umístěn sběrný dvůr.

 

Odpad je možné ukládat každou první sobotu v měsíci od 8:00 h do 11:30 h.

V jiný termín je možné ukládat odpad pouze po telefonní dohodě na tel.č. 724 984 276.

Co lze uložit

Co patří do bioodpadu              Co nepatří do bioodpadu

- listí, tráva, plevel                                                                             - jedlé oleje

- zbytky ovoce a zeleniny                                                                 - kosti, kůže, maso

- čajové sáčky, kávová sedlina                                                        - uhynulá zvířata

- dřevní štěpka z větví stromů a keřů                                            - exkrementy masožravých zvířat

- zbytky rostlin                                                                                   - znečištěné piliny

- piliny                                                                                                 - stavební suť

- hlína z květináčů                                                                             - plechovky

- skořápky ořechů, vajec                                                                  - komunální odpad   

- pěří, vlasy                                                                                         - ostatní biologicky nerozložitelné odpady 

 

Co patří do objemného             Co nepatří do objemného

- starý nábytek                                                                                   - stavební odpad

- koberce a jiné podlahové krytiny                                                 - pneumatiky

- staré lyže, snowbordy, sáňky, kola                                               - lednice

- velká zrcadla                                                                                     - autobaterie a jiné nebezpečné odpady

- umyvadla, WC mísy, vany

- matrace, dveře

 

Nebezpečný odpad 

- autobaterie

- oleje, tuky (rostlinné, kuchyňské)

- chladničky a mrazáky obsahující freony

- obrazovky 

 

Elektroodpad 

- je odpad ve formě elektrospotřebičů a jejich částí, elektrických a elektronických součástek. Elektroodpad je oddělen od komunálního a směsného odpadu a má stanovena jiná pravidla jeho sběru, likvidace a nakládání s ním. Do systému zpětného odběru elektroodpadu jsou zahrnuty jen vybrané výrobky.

Železný šrot

Do sběrného dvora nelze ukládat:

- eternit 

 - stavební suť

Zprávy