Menu
Obec Česká Kubice
Česká Kubice

TJ Hraničář Česká Kubice

Aktuální výsledky fotbalistů TJ Hraničář Česká Kubice najdete na níže uvedeném odkazu 

 

Sportovní činnosti

První zmínka o založení Sokola v České Kubici je uvedená ve II. díle kroniky psané panem Kozákem. Byla založena dne 25.1.1948, kdy se konala první valná hromada . Starosta Sokola byl zvolen pan František Šimek, vrchní strážmistr v České Kubici. Měla asi 20 – 30 členů.

Další záznamy o její činnosti již v kronice nejsou a pravděpodobně do roku 1950 skončila.

Po dlouhodobé odmlce byla dne 28.12.1963 založena Tělovýchovná jednota Sokol Česká Kubice. Zpočátku měla asi 50 členů a jejím předsedou byl zvolen pan Milan Hartl, cvičitelkami byly paní C. Keplová a paní J. Balounová, cvičitelem byl pan Josef Schleis. Ve výboru byli ještě pan J. Morávek, pan B. Kepl, paní  J. Kacerovská, pan Š. Potocký.

V té době měla velmi silný oddíl odbíjené, který se umisťoval v okresních přeborech na předních místech.Je podivuhodné, že v paměti původních členů TJ se uchovala jména členů oddílu odbíjené, č čehož lze usuzovat na jeho silné obsazení. Členy oddílu odbíjené byly Jna Pořízek, Josef Ryška, Jindřich Pavlíček, Jichdřich Mihl, Bartoloměj Kepl, Jiří Dufek, Milan Hartl, Oldřich Kadečka, František Novák, Jiří Kafka, J. Kasík, Josef Beck.

Činnost tělovýchovné jednoty udržovaly aktivní cvičitelky C. Keplová aj. Balounová, které získaly v cvičitelském kurzu oprávnění cvičitele II. třídy. Cvičení žen a dětí probíhalo v nevyhovujících prostorách Kulturního domu nebo venku na hřišti.

V té době byl také založen fotbalový oddíl, který se však nezúčastňoval soutěží, neboť hřiště Na Skále nemělo odpovídající parametry.

V roce 1966 se vzdal funkce předsedy pan Milan Hartl, kdy poté činnost TJ stagnovala a hrozilo její upadnutí. Pro zachování Sokola bylo nutné ustoupit tlaku většiny fotbalistů, kteří pracovali na farmě Spálenec a přejmenovat ho na Sokol Spálenec. Dalším důvodem bylo využití garanta Státního statku Domažlice, který ho účinně podporoval. Hlavní pomocí statku bylo poskytování autobusu na dopravu hráčů, placení nákupů dresů a ostatního materiálu a poskytování mechanizačních prostředků na rozšíření a úpravu hřiště. Předsedou TJ Sokol Spálenec se stal pan Jiří Kafka, pracovník hospodářství Spálenec. Čeleny výboru pak byli M. Hartl, Fr. Halada, Š. Potocký, J. Beck a jednatelkou a cvičitelkou byla C. Keplová.

V roce 1967 se rozšířilo hřiště v České Kubici o sousední pozemky p. Liptákové a Státních lesů a tím byl umocněn rozvoj fotbalového oddílu, který byl posílen vynikajícími hráči z řad vojáků místních útvarů PS. Oddíl kopané se pak umisťoval na předních místech okresního přeboru. Kolem roku 1969 bylo založeno i žákovské družstvo, které zpočátku vedl pan Šarkezi ze Spálence a později pan M. Hartl a pan Š. Potocký.

V roce 1974 se hřiště přebudovalo a rozšířilo zásluhou velitele pohraniční stráže generála Šádka, neboť zde pro televizní vysílání zorganizoval velkou dopravní akci pro 200 členů mladých strážců hranic. Při této příležitosti se také vybudovaly šatny z původních chátrajících budov bývalého pionýrského tábora.

V 70. letech navázala tělovýchovná jednota mezinárodní družbu s fotbalovým klubem Fusballturmer Traktor Thalbürgel, která skončila asi v roce 1978.

Základní tělesná výchova v obci byla stále v plné činnosti, cvičili žáci, dorostenky i ženy.  V roce 1975 se šest žen z obce zúčastnilo nácviku na spartakiádu a dvě z nich si zacvičily proslulou skladbu Vltava na celostátní spartakiádě v Praze.

Po překonání počátečních potíží se činnost tělovýchovné jednoty ustálila a když dosáhla žádoucí úrovně, tak se v roce 1979 přejmenovala na TJ Hraničář Česká Kubice.

Inspirací pro změnu názvu byl jednak status pohraniční obce a jednak velký počet sportovců z řad příslušníků PS útvarů v našich obcích.

V 80. letech ze zakládajícího žákovského družstva vyrostlo velmi úspěšné družstvo dorostu, které pod vedením Jiřího Kafky obsazovalo první místa okresního přeboru. V roce 1983 družstvo mužů dosáhlo dobré úrovně a hrálo III. třídu okresního přeboru. V té době v družstvu hráli Jiří Kafka, Jiří Hartl, Jiří Zahořík, Jiří Pangerl, Rudolf Pitipáč, Šimon Holub, Karel Strejc, Luboš Procházka, Radek Beck a příslušníci PS útvarů.

V letech 1994 – 1995 se opět založilo žákovské družstvo, které vedl Milan Hartl a Karel Strejc a Štefan Potocký. V letech  1996 – 1997 se ujal vedení pan Pavlic a družstvo se dostalo do oblastní soutěže. Po mírné stagnaci se vedení žáků ujali Milan Hartl a Jana Dufková a družstvo hrálo v okresní soutěži. Pro  nedostatek hráčů se v roce 2008 družstvo žáků rozpadlo, ale nyní se opět připravuje na novou registraci.

Asi v roce 2000 vzniklo opět družstvo dorostu, které vedl pan Hanuš a Radek Beck, kteří společnými silami vybojovali okresní přebor.  Dalším trenérem dorostu se stal Karel Strejc společně s Jiřím Němcem. V roce 2007 většina dorostenců přešla do mužů a činnost dorosteneckého mužstva byla pozastavena.

V roce 2005 – 2006 vedl družstvo mužů Karel Strejc. V roce 2002 postoupilo družstvo mužů ze III. třídy do II. třídy.  V roce 2006 sestoupilo družstvo mužů ze II. třídy do III. třídy a následně v roce 2011 do IV. třídy.

V současné době 2012 vedou družstvo mužů pan Hrdlička, pan Poláček a pan Pražák, kdy muži hrají III. třídu okresního přeboru.

I přes různé potíže v získávání hráčů vyrostli v místních družstvech velmi dobří hráči, kteří hrají ve vyšších soutěžích krajských i celostátních. Za Jiskru Domažlice hrají Jiří Hartl ml. a Jakub Ferra. V krajském přeboru hrají Jakub Strejc a Miroslav Staviarský.

Ve vedení TJ se vystřídalo několik předsedů, jak lze vyčíst z uvedeného přehledu:

  • 1963 – 1966 pan Milan Hartl
  • 1967 – 1980 pan Jiří Kafka
  • 1981 – 2002 pan Milan Hartl
  • 2003 – 2008 pan Luboš Procházka
  • 2009 – 2012 pan Josef Domas
  • 2012 – pan Josef Špaček

Z přehledu vyplývá, že největší zásluhu na stabilitě a úspěchu TJ má pan Milan Hartl, který byl nejen zakládajícím členem, aktivním hráčem a hlavně nejlepším funkcionářem za celé trvání jednoty. Celých 50 let byl pevným pilířem, oporou a jistotou, která držela v chodu činnost jednoty. V jeho rodině vyrostli i dva nejlepší hráči kopané Jiří Hartl a Jiří Hartl ml. I nyní ve svém seniorském věku se snaží radami a připomínkami povzbudit činnost oddílu kopané.

Občané obce jsou hrdí na činnost tělovýchovné jednoty a lze si jen přát, aby sportovní a pohybové aktivity se staly i v dalších 50 letech součástí života dalších generací.

Podklady pro článek poskytla C. Keplová, Milan Hartl a Karel Strejc

Dne 12.4.2012 zpracovala Keplová.

Sezona 2012/2013 byla zakončena opětovným postupem do II. třídy okresního přeboru. Sezona 2013/2014 je pod trenérským vedením Rostislava Hlaváče.

Rozpočet

Rozpočet

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

svoz odpadu

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na