Navigace

Obsah

Ztráty a nálezy

 

Problematiku ztrát a nálezů upravuje ustanovení § 135 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Na základě tohoto ustanovení je ten, kdo najde ztracenou věc, povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen ji odevzdat obci, na jejímž území k nálezu došlo.
Nepřihlásí-li se o ni do 6 měsíců od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví obce. Obec posoudí a ohodnotí stav a cenu věci, po té dojde k její likvidaci nebo ji poskytne k prodeji.
Přihlásí-li se úřadu vlastník věci před uplynutím lhůty 6 měsíců od jejího odevzdání úřadu, je vyzván odpovědným zaměstnancem k prokázání totožnosti a identifikaci ztracené věci tak, aby prokázal, že mu věc náleží. Vlastník věci je rovněž dle občanského zákoníku povinen nahradit obci náklady, které mu vznikly v souvislosti s jejím opatrováním.

Nalezené doklady (občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské průkazy apod.) se předávají tomu odboru městského úřadu, který zajišťuje příslušnou agendu.

 

Od 01.01.2014 je účinný nový zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který upravuje problematiku ztrát a nálezů!!      Zákoník konkrétně vysvětluje pojmy a postupy v případě nálezu ztracených věcí ve svých paragrafech 1051 až 1065. 

 

Nalezené věci je možné odevzdat a vyzvednout na adrese


Obecní úřad Česká Kubice
Česká Kubice 82
345 32
Telefon: 379 793 134, e-mail: podatelna@kubice.cz

Zprávy

aktualizovaný seznam předaných nálezů


ostatní | 1. 7. 2013 | Autor: admin prevod