Menu
Obec Česká Kubice
Česká Kubice

Z historie po současnost

S myšlenkou založit zde sbor dobrovolných hasičů přišlo několik nadšenců již v roce 1926. Založení spolku hasičů v naší obci se vsak datuje až k 6. únoru 1927, kdy byla na doporučení starosty obce pana Františka Svobody svolána první předporadní schůze dobrovolných hasičů, kde právě starosta obce navrhl založení sboru dobrovolných hasičů v České Kubici. Všichni přítomní jednomyslně souhlasili a hned na této schůzi byl zvolen prozatímní výbor, který mel řídit všechny další přípravné a organizační záležitosti. Provedla se náborová akce po obci a výsledek byl překvapující, protože už na další schůzi dne 10. února 1927 bylo přihlášeno již 25 činných hasičů, z toho 3 čestní a ještě dalších39 členů přispívajících. Členský příspěvek byl tenkrát stanoven na 5,- Kč a zápisné také 5,- Kč. Pan Herget zajistil přidělení prostoru pro skladiště a cvičiště a na další schůzi se jednalo o stavbě a získání potřebného materiálu. Cihly na stavbu se koupily, kámen daroval pan Strádal, dřevo darovalo město Domažlice, pan Nejedlý a paní Tochorová darovali jasany na žebříky. Dále se koupilo 19 sekerek na Peci a opasky se nechaly udělat v Trhanově u pana Beneše. Ujednala se výpůjčka peněz u občanské spořitelny v Domažlicích a vyzvali se všichni členové, aby každý odpracoval na stavbě nějaké brigádnické hodiny, nebo hotově položil 15,- Kč. Vše se točilo kolem stavby. Českokubičtí hasiči v této době také dostali první dary, například pojišťovna v Domažlicích darovala 300,- Kč.

Až po těchto všech sháňkách a práci se konala dne 10. dubna 1927 ustavující schůze, která definitivně rozhodla o ustavení sboru dobrovolných hasičů v České Kubici. Na této schůzi bylo přítomno 40 členů, sbor však už čítal s přispívajícími a zakládajícími celkem 68 členů. Pozvání na tuto schůzi přijali hasiči z Domažlic a zástupci domažlické hasičské župy. Hasiči si mezi sebou zvolili 16 členný výbor. Bylo zde též ve smyslu hasičského řádu usneseno, aby si každý majitel domu opatřil hák, žebřík a plátěné vědro, což bylo hned na první kontrole shledáno v naprostém pořádku. Dále se nechaly ušít první šaty u pana Josefa Kůsta čp. 50, a to jeden kus za 16,- Kč.

Nadšení z prvního roku práce dobrovolných hasičů v České Kubici se promítlo i do prvního Hasičského plesu, který se konal 7. ledna 1928 na Kovárně a vstup byl 5,- Kč,

Na 15. ledna 1928 se svolala první valná hromada místního hasičského sboru, zde se jednalo hlavně o úsporném rozdělení peněz, pojištění páru koní

k tahání ruční stříkačky, která byla dodána z Domažlic, o možnosti založení dorostového družstva a objednalo se 200m hadic. Byl schválen cvičební rád, podle něhož se cvičilo 3x týdně a to v neděli od 6:00 hodin ráno a v úterý a pátek vždy od 18:30 hodin. Čtvrtek byl vyhrazen pro družinu. Člen, který svoji účast neomluvil, musel zaplatit pokutu ve výši 5,- Kč ve prospěch hasičského sboru. Jako další byl zřízen odbor samaritánský a jeho členy byli pan Josef Kůst čp. 50 a paní Neumaierová a již za první rok svojí práce poskytli první pomoc občanům ve 24 případech. Župou domažlickou byly vydány sboru první členské legitimace pro činné a zakládající cleny. V Domažlicích se též konalo první okrskové cvičení.

Dne 31. 1. 1931 oznamuje starosta obce pan Strádal, že náš sbor dostal název jubilejní a je první v župě domažlické. Dne 28. 11.1932 se ustavuje ženský odbor, kléry má 10 členek, spojuje se s odborem samaritánským a společně cvičí žáky, připravuje sehrání divadla a náčelnicí byla jmenována Zdeňka Weberová.

V roce 1932 zasahovalo činné družstvo při dvou ohních na Prenetě. Konaly se též noční bezpečnostní hlídky, jejich náčelníkem byl jmenován Šimon Kůst. Dne 28. 4. 1933 byl první oheň na České Kubici a to v č. 23. Za vydatné pomoci občanů a ruční stříkačky se oheň nerozšířil na další budovy, než přijela další pomoc. V tomto roce se také sehrálo první divadelní představení v hotelu U nádraží u pana Konáše. Probíhala také jednání o pořízení motorové stříkačky, kterou si sbor zakoupil až 7. 6. l 938 od pana Šmejkala ze Slatiňan, a vypůjčil si na ni se souhlasem obecního zastupitelstva 30 000,- Kč. Úroky a úmoc se splácely z výtěžků z divadel, tanečních zábav, plesů a darů. Po zakoupení stříkačky se aktivita hasičského sboru znásobila a i morálka členů při cvičeních byla dokonalá. Toto vše ale velmi narušil vstup fašistů na naše území a odtržení příhraničních území od ČSR.

Ani za druhé světové války však českokubičtí hasiči nezaháleli. Nemohli sice plnohodnotně pokračovat ve svých činnostech, ale presto se i v této době cvičilo a mohli si připsat několik zásahů. Například při žních hořela stodola „u Vaňků", která sice požáru neodolala, ale na dům vedle stodoly se oheň již nerozšíříl. Na konci války v roce 1945 se tady ještě bojovalo a někdo podpálil hospodu, kterou kubičtí hasiči uhasili. Také v této velmi těžké době podpořili místní hasiči zdejší obyvatele a mnoho lidí a budov zachránili.

Po válce se první schůze hasičů sešla jíž 7. 7. 1945 a hned zde byl zvolen nový výbor hasičského sboru a začalo se znovu systematicky pracoval. O hasičinu byl veliký zájem i mezi mladými a dětmi. Činné zásahové družstvo se účastnilo okrskových a okresních soutěží, kde se vždy velmi dobře umisťovalo. V roce l 965 dokonce získalo l. místo v okresní soutěži požárních družstev. Jednotliví členové se připravovali ke zkouškám II. a III.stupně vzorného požárníka, což bylo potřeba ke zvýšení odbornosti a znalostí. Nejdůležitějšími „tahouny" sboru bylí v této době například Václav Ludvík, Bohumil Šlajs, Jiří Vaněk, Antonín Dufek čp. 24, velitelé Rudolf Nič, Josef Kůst ml. čp. 50, Ladislav Kuneš, Jaroslav Pazourek a mnozí další. Sboru se dařilo získávat stále modernější techniku z peněz státního rozpočtu a proto bylo rozhodnuto rozšířil požární zbrojnici. S prací se začalo v roce 1966 a již 4. 8. 1968 byla slavnostně otevřena. Od OI PO jsme dostali přiděleno požární vozidlo a jednu motorovou stříkačku PS 8. Výzbroj a výstroj se v této době doplňovala každý rok z prostředků MNV.

V osmdesátých letech měl sbor k dispozici požární auto Škoda 1203 s PS 12, které sloužilo až do roku 1996 a jednu stříkačku PS 8. V této době zasahovali kubičtí hasiči u několika lesních požárů v katastru obcí Česká Kubice a Babylon a u požáru stodol na Spálenci a Nově Kubici. Všichni se shodli na tom, že nejdůležitější je protipožární prevence, probíhala mnohá školení mezi dospělými i mládeží. Vznikl požární oddíl dětí a dorostu. Hasiči měli i hodně brigádních povinností a svými odpracovanými hodinami udržovali obec a její okolí.

Po roce 1990 se událo mnoho změn i v hasičských záležitostech. Roku 1996 se přeorganizovávaly okrsky a kubičtí hasiči začali více spolupracovat se spáleneckými, co se týče technického zařízení, pomoci při organizaci různých akcí i vedení a účasti v soutěžních družstvech. V tomto roce se pořídilo hasičské auto s přístavbou na hadice a výstroj značky Toyota za 900.000,- Kč. O dva roky později se koupila nová motorová mašina Fires a v roce 2002 sportovní mašina.

V roce 2000 obnovilo sportovní činnost ženské družstvo, ženy měly svou premiéru na okrskové soutěži, kterou pořádali pravé českokubičtí hasiči. Od té doby si upevňují přední postavení okrskové skupiny. Letos tuto soutěž suverénně vyhrály. Na nejpřednějších místech v okrskových soutěžích se drží i kubické mužské družstvo.

V současně době mají hasiči na České Kubici 80 členů. Mají dvě soutěžní družstva - družstvo mužů a žen, a zásahovou jednotku vybavenou zásahovýmioděvy a výstrojí. Účastní se pravidelné školení a výcvikových soustředění na Baldově spolu s dalšími hasiči okresu. V posledních letech zasahovali při požárech casina na Folmavě, restaurace Český les, lesní chaty pod obchvatem, kabaretu Pyramida, kravína na Spálenci, vznícené lokomotivy na nádraží a dalších menších požárů v okolí. Účastnili se protiatomového cvičení Integrovaného záchranného systému na Folmavě v roce 2005. Hasiči a to muži i zeny jsou na České Kubici jednou z mála skupin činných brigádníků, za získané prostředky si pořizují vycházkové uniformy nebo nářadí a materiál na své drobné stavby, soutěžní náčiní a v neposlední řadě z nich platí startovné na různých soutěžích, kterých se hojně a s velmi dobrými výsledky účastní. Například ženy v loňském roce přivezli 13 pohárů za umístěni na stupních vítězů. Muži přivezli jeden pohár a mnoho „bramborových" medailí za čtvrtá místa, což jsou v okresní konkurencí rovněž výborné výsledky. Od roku 2003 pořádají domažličtí hasiči dnes již tradiční závod Běh na domažlickou věž a tento závod od svého začátku tradičně vyhrává českokubický Antonín Rendl.

Rozpočet

Rozpočet

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

svoz odpadu

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na